Live Live

Oproep van prominente Tukkers: Steun 1Twente

Gepubliceerd: Zaterdag 06 april 2019 09:05

Oproep van prominente Tukkers: Steun 1Twente

In een open brief in Tubantia doen 43 prominente Tukkers en landelijke kopstukken deze zaterdag een oproep om 1Twente tijdelijk financieel te ondersteunen, om daarmee een faillissement voorkomen. “Wij roepen het college van B&W en de gemeenteraad van Enschede op om alles in het werk te stellen om de lokale publieke omroep 1Twente niet failliet te laten gaan.”

De brief is opgesteld door UT-hoogleraar Paul Benneworth. Onder de brief prijken 43 namen, onder wie ROC-voorzitter John van der Vegt, Marieke ter Brugge van Enschede Promotie, Danny de Vries van de Twentse Ambassades, UT-bestuurder Victor van der Chijs, theatermaker Laurens ten Den en Johan de Jong van Metropool, maar ook Robbert Meeder van NOS Langs de Lijn en Erik van Gruijthuijsen van De Persgroep.

Actie ondernemen
De ondertekenaars wijzen op het belang van onafhankelijke journalistieke platforms, zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen met het project ‘Ik teken voor 80!’. “We hebben vaker gemerkt dat gemeenteraadsleden in Enschede actie ondernemen op basis van reportages van journalisten op allerlei vlakken, van wateroverlast, armoedebeleid en sport tot cultuur en onderwijs.” De ondertekenaars geven aan 1Twente niet te kunnen en willen missen: “We maken elk als ondergetekende gebruik van de verhalen, analyses en reportages van 1Twente om onze eigen functies beter uit te voeren. Als burgers wonen we in een stad met grote saamhorigheid precies vanwege een actieve, gezonde en goed functionerende lokale omroep. Zonder 1Twente verliezen we een deel van wat ons als Enschede bijzonder maakt als hechte en diverse gemeenschap.”

Als er geen extra financiering komt, gaat 1Twente Enschede in juni failliet. Vijf Twentse gemeenten stuurden onlangs al een brandbrief naar minister Arie Slob. Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen en Hengelo gaven daarin aan dat er snel wat moet gebeuren, omdat faillissement dreigt. De organisatie vraagt om een bijdrage ter overbrugging, zolang de minister nog geen financieringsmodel voor streekomroepen heeft opgezet.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: 1Twente Enschede


Hierbij de integrale tekst van de open brief, zoals gepubliceerd in de Tubantia van 6 april 2019:

Aan het college van B&W en de leden van de gemeenteraad van Enschede, 


Wij, de ondertekenaars van deze brief, roepen het college van B&W en de gemeenteraad van Enschede op om alles in het werk te stellen om de lokale publieke omroep 1Twente niet failliet te laten gaan. We vragen de gemeente om, in afwachting van een besluit van het Rijk over een andere financieringsvorm voor de lokale publieke omroepen, aan 1Twente een overbruggingsfinanciering te verstrekken. Als dat niet gebeurt, zal 1Twente op 1 juni a.s. faillissement moeten aanvragen.

Wij hebben als vertegenwoordigers van de verschillende sectoren (onderwijs, maatschappij, onderzoek, bedrijfsleven) binnen Enschede, Twente en op landelijke schaal belang bij een onafhankelijk en adequaat gefinancierde lokale publieke omroep voor onze gemeente Enschede. Onafhankelijke journalistieke platforms bewijzen hun waarde. Een voorbeeld hiervan is de campagne ‘Ik teken voor tachtig’, waarin het opkomstpercentage bij de lokale verkiezingen (tegen de landelijke trends in) met ruim 16% is gestegen. De lokale publieke omroep heeft ook een belangrijke rol gespeeld in het burgerbesluit rondom vuurwerkoverlast, waarvoor er zelfs landelijk aandacht was voor Enschede als innovatief en vooruitstrevende gemeente.

In een tijdperk waarin de afstand tussen bestuur en burger alleen maar groter wordt, is de lokale publieke omroep een belangrijke spreekbuis voor de burger richting het gemeentebestuur. Maatschappelijk gedreven lokale media spelen een belangrijke rol in het opbouwen van diverse verhalen van burgers tot een gemeenschappelijk geheel. Goed functionerende lokale media besteden structureel aandacht aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek, waardoor nieuwe feiten op tafel kunnen komen waarop zowel politiek als bestuur moeten reageren. We hebben vaker gemerkt dat gemeenteraadsleden in Enschede actie ondernemen op basis van reportages van journalisten op allerlei vlakken, van wateroverlast, armoedebeleid en sport tot cultuur en onderwijs. Voor de gemeenteraad speelt 1Twente heel duidelijk een versterkende rol in het uitvoeren van de controlerende taak.

De lokale omroep in Enschede vervult al een voortrekkersrol op landelijke niveau. Zo ontving 1Twente erkenning in de vorm van een subsidie voor het verdere uitwerken van hun onderzoeksmodel voor lokaal democratische journalistiek. Met een faillissement gaat dit project niet door en verliezen we als Enschede nationaal aanzien voor onze unieke en zorgvuldig opgebouwde lokale publieke mediafunctie. We maken elk als ondergetekende gebruik van de verhalen, analyses en reportages van 1Twente om onze eigen functies beter uit te voeren. Als burgers wonen we in een stad met grote saamhorigheid precies vanwege een actieve, gezonde en goed functionerende lokale omroep. Zonder 1Twente verliezen we een deel van wat ons als Enschede bijzonder maakt als hechte en diverse gemeenschap. We sturen u namens de burgers van Enschede ons pleidooi om uw besluit te heroverwegen en de extra gevraagde middelen voor behoud van onze lokale omroep op korte termijn vrij te maken, zodat dit belangrijke orgaan haar werk voor onze stad en regio kan blijven uitvoeren.

Paul Benneworth - Professor Innovatie & Regionale Ontwikkeling, HVL UAS, Noorwegen
Tanja van Bergen – Directeur Vereniging van OnderzoeksJournalisten
Lieke Bisseling – Zakelijk Directeur Theater Sonnevanck
Marc Boumeester - Directeur AKI ArtEZ Academy of Art and Design
Marieke ter Brugge - Directeur-Bestuurder Enschede Promotie
Thomas Bruning – Alg. Secretaris Nederlandse Vereniging van Journalisten
John Bijl – Directeur Periklesinstituut
Victor van der Chijs – Voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente
Gerard Cornelisse – Producent theater, film en televisie
Laurens ten Den – Theatermaker
Georges Elissen - Senior Adviseur Rijnbrink en projectleider Bieb TV
FC Twente Scoren in de Wijk
Erik van Gruijthuijsen– Directeur Journalistiek De Persgroep
Willem Habers – Voorzitter Stichting Jazz Podium (De Tor)
Michel ten Hag –Voorzitter St. Weekendschool "Toppers op Zondag" in Twente
Theo Hakkert – Journalist en Columnist TC Tubantia
Judith Hartman – Directeur Wilminktheater en Muziekcentrum
Jan Hoogenberg – Directeur Bibliotheek Enschede
Johan de Jong – Directeur Bestuurder Metropool
Wilja Jurg – Directeur Tetem
Liesbeth Hermans – Lector Constructive Journalism Windesheim
Hans Kloosterman - Directeur FBK Games
Rob Kramer - Directeur ArtEZ Conservatorium Enschede
Nicolas Mansfield – Directeur Nederlandse Reisopera
Robbert Meeder – NOS Langs de Lijn en Omstreken en Radio Tour de France
Sandra Melief - Event Manager Stichting Enschede Marathon
Kees Meijer – Directeur Orkest van het Oosten
Arnoud Odding – Directeur Rijksmuseum Twenthe en de Museumfabriek
Josien Pieterse – Directeur Netwerk Democratie
Martha Riemsma – Hoofdredacteur TC Tubantia
Kees Schafrat – Algemeen Directeur en Eigenaar Boekhandel Broekhuis
Jan van Schilt – Voorzitter Centrale Directie Bonhoeffer College
Angelina Schoonewille – Bestuurder Kaliber Kunstenschool
Sjoerd van der Steen – Democratie, Economie en Onderwijs Pakhuis de Zwijger
John van der Vegt – Voorzitter College van Bestuur ROC van Twente
Marc Visch – Directeur NLPO
Wim de Vos - CBS News 60 Minutes en 10+-voudig Emmy Award winnaar
Danny de Vries – Directeur Twentse Ambassades
Maarten Witteveen – Voorzitter Pakhuis Oost
Marc Woesthuis – Directeur/Eigenaar Trimm
Robert Zandstra - Voorzitter Military Boekelo Enschede
Yvonne Zonderop –Zelfstandig journalist toezichthouder bij onder meer Human, Sociaal en Cultureel Planbureau en FC Mediagroep
Willem-Jaap Zwart – Directeur Concordia Film | Theater | Beeldende Kunst

Deel deze pagina: