Live Live

Zwaarste bezuinigingen in Enschede houden voorlopig stand

Gepubliceerd: Dinsdag 09 juli 2019 23:04

Zwaarste bezuinigingen in Enschede houden voorlopig stand

Een tien uur durende vergadering over de halfjaarcijfers heeft weinig veranderd aan de wijze waarop Enschede omgaat met haar financiële tekorten.

De zomernota - die als aanzet tot de gemeentebegroting voor 2020 en verder kan worden gezien - kreeg dinsdagavond de goedkeuring van de gemeenteraad. Dat wil zeggen: alleen de vijf coalitiepartijen stemden er mee in.

Ruim 60 moties
De raadsvergadering begon maandagmiddag en werd een lange zit. Na middernacht werd de vergadering gestaakt om dinsdagavond te worden hervat. In ‘deel 2’ van het debat over de zomernota werden ruim zestig moties en amendementen in stemming gebracht.

Tot grote wijzigingen leiden deze voorstellen niet, omdat het vooral gaat om oproepen, onderzoeken en wat geschuif met budgetten. Vermeldenswaardig is wel het terugdraaien van een bezuiniging op de onafhankelijke Klachtencommissaris.

Bezuiniging zwembaden
De goedkeuring van de gemeenteraad betekent dat het college de bezuinigingsvoorstellen in de zomernota gaat verwerken in de komende begroting. Dus ook een halvering van het budget voor zwembaden, wat volgens exploitant Sportaal desastreuze gevolgen zal hebben, houdt stand.

Ook tal van beleidswensen in het coalitieakkoord, zoals een extra investeringen in infrastructuur voor fietsers en burgerparticipatietrajecten, kunnen niet worden uitgevoerd.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Tubantia

Deel deze pagina: