Live Live

Zorgen over geringe groei van bevolking Enschede

Gepubliceerd: Dinsdag 08 januari 2019 12:22

Zorgen over geringe groei van bevolking Enschede

De groei met bijna 790 inwoners die Enschede in 2018 doormaakte, stemt de raadsfracties van CDA en Groep Versteeg zorgelijk. De 'plus' is in vergelijking met andere steden relatief klein. Enschede dankt de toename van het aantal inwoners bovendien louter aan immigratie. Met haar natuurlijke aanwas zit de stad in de min.

„Dat is een ontwikkeling die stemt tot nadenken”, stelt Ayfer Koç. De fractievoorzitter van opposititiepartij CDA stelt in schriftelijke vragen aan het college dat Enschede krimpt als het gaat om de verhouding tussen het aantal geboorten en sterfgevallen (-47) en dat ook de groei door vestiging uit andere gemeenten

Buitenlandse immigratie
„De stijging van het aantal inwoners komt exclusief door de buitenlandse immigratie. Zou die groei er niet zijn geweest, dan krimpt Enschede. Dat roept de vraag op of de ambitie van de stad om de komende jaren te groeien naar 170.000 inwoners wel is te realiseren”, zegt Koç, die de groeiende vergrijzing en het afnemende geboortecijfer een zorgelijke ontwikkeling vindt. Ze wil weten of het gemeentebestuur die visie deelt en hoe de gewenste groei precies moet worden bewerkstelligd.

Koç : „Het maakt wel het nodige uit of de groei in buitenlandse immigratie komt door de komst van expats of door de groei van vluchtelingen en statushouders”, zegt Koç. „Dat zijn ontwikkelingen die moeilijk met elkaar vallen te vergelijken en om heel andere vormen van beleid vragen. Ook qua voorzieningen liggen er totaal verschillende opgaven.”

Visie
Ook Koç collega-raadslid Erwin Versteeg wil van het college de exacte achtergrond van de buitenlandse immigratie weten. Hij vraagt om een overzicht van de inwonersgroei per land van herkomst. Versteeg denkt dat de toegenomen immigratie vergezeld gaat van sociale en culturele veranderingen. Daarnaast voorziet het gemeenteraadslid de nodige invloed op de lokale financiën, het economisch beleid en het straatbeeld in Enschede. Versteeg wil weten of de gemeente die visie deelt en wat het college daar eventueel aan denkt te doen.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Annina Romita

Deel deze pagina: