Live Live

Vliegveldstraat tussen Enschede en Deurningen alwéér op de schop

Gepubliceerd: Maandag 02 maart 2020 08:24

Vliegveldstraat tussen Enschede en Deurningen alwéér op de schop

Bijna 10 miljoen euro is er nodig om veilige oversteekplaatsen voor dieren te maken in Overijssel. Te beginnen met de recent opgeknapte N737 tussen Enschede en Deurningen. Alleen voor dat traject bedragen de kosten al 1,9 miljoen euro. Het provinciebestuur is verplicht de maatregelen te nemen.

Wilco Louwes | Tubantia

Als er geen wildpassage komt op de Weerseloseweg-Vliegveldstraat, dan maakt Overijssel zich schuldig aan het opzettelijk doden van beschermde diersoorten. Dat klinkt zwaar, maar dat is precies wat de provincie zelf concludeert. Volgens eerdere rechtspraak handelt een wegbeheerder met opzet, als er ondanks de kennis van vele aanrijdingen met dieren geen maatregelen worden genomen.

85 aanrijdingen met reeën
Van 2008 tot 2018 waren er 85 geregistreerde aanrijdingen met reeën op de N737 en verder werden er nog tal van dassen en andere kleine dieren doodgereden. Genoeg om de provincie aansprakelijk te stellen. Een motie van de Statenfractie van Forum voor Democratie (FVD) pakt zo harder uit dan de partij zelf had gedacht.

Kosten konden bespaard worden
Het FVD-Statenlid Frederik Tattersall kreeg vorige zomer in het provinciehuis alle handen op elkaar voor het aanleggen van een faunapassage in de N737. De weg lag er op dat moment uit voor een grondige renovatie die al met al twaalf weken duurde. „Als landgoedbeheerder was ik jaren geleden betrokken bij de eerste inloopbijeenkomsten voor de renovatie”, zegt Tattersall.

Volgens de Enschedeër werd toen al gesproken over een veilige oversteekplaats voor wild. In de uitvoeringsplannen kwam die echter nooit terug. Dat vindt Tattersall zonde, omdat Gedeputeerde Staten nu constateren dat er veel kosten waren bespaard als de wildpassages in de onderhoudswerkzaamheden waren meegenomen. De kosten inclusief beheer en onderhoud worden geschat op 1,9 miljoen euro.

Nog dertien andere knelpunten
„We hadden gehoopt dat de maatregelen nog bij de renovatie waren meegenomen”, aldus Tattersall. Toch zegt hij tevreden te zijn met de uitkomst. „We blijven kritisch op de kosten, want 2 miljoen is veel. Maar er moet iets gebeuren. Ik heb vernomen dat het aantal niet-geregistreerde aanrijdingen met wild nog veel hoger ligt dan die 85 gevallen tussen 2008 en 2018.”

De gevolgen van de motie die unaniem door Provinciale Staten is aangenomen zijn groter dan gedacht. Omdat de Wet natuurbescherming voorschrijft dat de wegbeheerder verantwoordelijkheid draagt voor veilige faunapassages zijn ook dertien andere urgente knelpunten in beeld gebracht, punten waar veel reeën worden aangereden. Hier moeten ook maatregelen komen en dat kost naar schatting nog eens 7,6 miljoen euro. Later dit jaar wordt daarover meer bekend.

Waarschuwingssysteem met camera’s of sensoren
Als eerste wordt de gloednieuwe Weerseloseweg onder handen genomen, terwijl deze pas sinds vier maanden weer open is. Voor de wildpassages hoeft de weg echter niet opnieuw te worden opengebroken. De maatregelen bestaan onder meer uit het plaatsen van wildrasters en het verbeteren van reeds aanwezige passages voor kleine dieren die op dit moment niet functioneren.

Op twee locaties waar het vaakst aanrijdingen met reeën zijn komen wildsluizen. De bedoeling is dat op deze locaties camera’s of sensoren worden geplaatst die automobilisten via waarschuwingssignalen attenderen op overstekend wild. Eén van de locaties is de bocht ter hoogte van Hof Espelo in Enschede. De maatregelen worden op zijn vroegst in 2021 uitgevoerd, tenzij Provinciale Staten eerder budget beschikbaar stellen.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Reinier van Willigen

Deel deze pagina: