Live Live

Vlagvertoon in Enschedese raadzaal vergt nog een grondig debat

Gepubliceerd: Woensdag 10 oktober 2018 17:59

Vlagvertoon in Enschedese raadzaal vergt nog een grondig debat

De vaderlandse driekleur en de vlag van Enschede moeten tot het interieur van de raadzaal gaan behoren, maar of en wanneer dat gebeurt is nog niet te zeggen. Om het vlagvertoon mogelijk te maken is nog een uitputtende discussie nodig over draagvlak, gedeelde waarden en praktische belemmeringen.

Democratie is veel meer dan de helft plus één die de loop der dingen in de samenleving bepaalt. Dus wanneer een krappe meerderheid (20-17) in de gemeenteraad zich uitspreekt voor een Nederlandse en Enschedese vlag in de raadzaal, als uitingen van verbondenheid, dan wil dat nog niet zeggen dat die wens zonder slag of stoot wordt ingewilligd.

Minderheid
„Daar is, met zeventien tegenstanders, wel meer voor nodig”, zegt Henri de Roode, fractievoorzitter van de ChristenUnie die zelf instemde met de door de PVV ingediende ‘vlaggenmotie’. De Roode: „Ook de minderheid moet goed kunnen leven met dit idee.”

Binnen de raad moet dan ook een zo breed mogelijk draagvlak worden gevonden voor het PVV-initiatief. „Het is mooi dat deze motie is aangenomen”, aldus fractievoorzitter Jan Willem Elferink, die zich tevreden toont over het behaalde succes. „Die vlaggen zijn een passende symboliek voor het feit dat we ons allemaal, ondanks onze verschillen, Nederlander en Enschedeër voelen.”

Sceptici
De vergelijkbare woorden die Elferink in de raad sprak bij het indienen van zijn motie, oogstten niettemin nogal wat kritiek. Tot de groep sceptici behoort ook Jasper Kerkwijk, de D66-aanvoerder die ‘niet vrolijk’ werd van het gevoerde debat. „Ik voel misschien best wel wat bij zo’n vlag, al is het de vraag wat het toevoegt. Maar het gaat om de motivatie. Deze motie is ingediend door een partij die spreekt over verbondenheid, maar in de praktijk niet nalaat om bevolkingsgroepen uit te sluiten en te beschimpen.”

De Roode: „De vlaggen zouden er moeten komen vanuit waarden die we allen delen en in ons hart hebben zitten.” Daarom legde hij in het debat een koppeling met de Grondwet: De Roode wil dat met de vlaggen ook een link wordt gelegd met artikel 1 en de zinsnede dat ‘allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk worden behandeld’.

„Aan die koppeling met de Grondwet hecht ik”, zegt De Roode. „Aan een vlag uit plat nationalisme heb ik geen behoefte. Daar is die vlag me te waardevol voor.” Om die reden vroeg De Roode Elferink maandag op de man af of gelijkheid en verbondenheid wat de PVV’er betreft ook ‘islamieten’ geldt.

„Ja”, antwoordde Elferink daar vervolgens op. „Dat is toch mooi”, zei hij gisteren, „dat de stad zoveel nationaliteiten telt, maar iedereen toch met elkaar verbonden is. Dat brengen we met ons initiatief tot uiting.”

Andere motie
Is de PVV oprecht met haar bedoelingen? Zowel De Roode als Kerkwijk plaatst een kritische kanttekening. Beiden wijzen op een andere, maandagavond ingediende motie van de partij van Elferink. Daarin werd in krachtige bewoordingen uitgesproken dat bij de huisvesting van statushouders geen enkele woning in Enschede meer ‘weggegeven’ mocht worden aan deze vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het is een pleidooi dat op zijn minst strijdig is met het in de Grondwet opgevoerde gelijkheidsbeginsel.

„Dat lijkt op gespannen voet te staan met Elferinks motivatie voor die vlaggen”, zegt De Roode. „Daarom is het ook zo belangrijk dat we het gesprek in het presidium (de gezamenlijke fractievoorzitters, red.) voeren. Zodat in de hele raad een zo groot mogelijk draagvlak ontstaat.”

Monumentenstatus
Daarnaast is de monumentenstatus van het stadhuis een zwaarwegend aspect. Die maakt het boren in muren en daarmee het ophangen van objecten vrijwel onmogelijk. Het is om die reden dat de beeltenis van koning Willem-Alexander, als monarch ook een symbool van vaderlandse verbondenheid, buiten de raadzaal hangt. Maar ook als de vlaggen ‘los’ in een standaard in de zaal worden geplaatst, moet dat esthetisch verantwoord zijn. Volgende week wordt door een speciale monumentencommissie gesproken over de praktische kant van het beoogde vlagvertoon.

Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Emiel Muijderman

Deel deze pagina: