Live Live

VIDEO Verbreding van A1 in Twente laat nog op zich wachten

Zaterdag 17 maart 2018 17:21

VIDEO Verbreding van A1 in Twente laat nog op zich wachten

De spitsstroken op de A1 bij Deventer worden dit jaar omgezet in normale rijbanen, maar minister Cora van Nieuwenhuizen ziet geen mogelijkheden de snelweg in Twente versneld te verbreden. Die boodschap bracht de VVD-bewindsvrouw van Infrastructuur en Waterstaat zaterdag mee bij haar bezoek aan Almelo en Enschede.

Noodzaak
Van Nieuwenhuizen ging in de Almelose binnenstad in gesprek met Twentse politici en vertegenwoordigers van logistieke bedrijven en het onderwijs. Allen hamerden op de noodzaak de bereikbaarheid van deze regio over weg, water en spoor verder te verbeteren. Vooral voor een snellere verbreding van de A1 vanaf Rijssen tot het knooppunt Azelo wordt al vele jaren een lobby richting Den Haag gevoerd.

Geld
Lange tijd waren financiën het probleem, maar het nieuwe kabinet heeft voor infrastructurele projecten veel extra geld uitgetrokken. Daarvan wordt 100 miljoen euro besteed voor het vervangen van spitsstroken door gewone rijbanen. Dat gaat dit jaar onder andere gebeuren tussen Deventer en Apeldoorn. De verbreding van de A1 naar twee keer drie rijstroken tussen Rijssen en knooppunt Azelo is echter pas gepland vanaf 2024.

Lange adem
Van Nieuwenhuizen maakte zaterdag in Twente duidelijk vooralsnog geen kans te zien die werkzaamheden naar voren te halen. Dat heeft volgens haar vooral te maken met capaciteitsproblemen bij Rijkswaterstaat en ook de beschikbaarheid van bouwbedrijven om dergelijke grote klussen op te pakken. “Infrastructurele projecten zijn zaken van een lange adem”, aldus de minister. “Ze vragen veel voorbereiding en het doorlopen van wettelijk bepaalde procedures. Daar gaat veel tijd in zitten. Er is daarom een volgorde vastgesteld.”

Strijd
Ze boorde daarmee de hoop van Twentse politici en ondernemers op een versnelde aanleg de grond in, maar zaterdag werd direct al strijdvaardig aangekondigd dat met het bezoek van de minister ‘pas een nieuw lobbytraject’ is ingezet. “We hebben de knelpunten en wensen in Twente goed onder de aandacht kunnen brengen en gaan nu kijken hoe die alsnog eerder kunnen worden aangepakt. De minister is nog niet van ons af.”

Pleidooi
Van Nieuwenhuizen gaf later in een vraaggesprek met 1Twente Enschede en Tubantia aan niet op voorhand ongevoelig te zijn voor het pleidooi vanuit Twente. “Als het toch sneller kan, ga ik daar natuurlijk zeker naar kijken”, aldus de minister. Ze vertelde onder de indruk te zijn van de samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs om Twente verder uit te bouwen tot logistieke hotspot.

Twentekanaal
Daarbij speelt ook het transport over het water een belangrijke rol. In dat verband werd gewezen op de noodzaak om, ondanks tegenvallers bij de aanbesteding, toch snel het Twentekanaal te verbreden. Het moet er voor zorgen dat er dagelijks 900 vrachtwagens van en naar Twente van de weg worden gehaald, omdat verladers kiezen voor vervoer over water.

Probleem
Anne-Ruth Scheijgrond van Port of Twente gaf aan dat de binnenvaart naar Twente stokt door lange wachttijden in de Rotterdamse haven, waar voorrang wordt gegeven aan het beladen van grote schepen. “Klanten dreigen daardoor weer te kiezen voor vervoer over de weg.” Dat probleem heeft de aandacht van de minister. “Ik ben in gesprek met de Rotterdamse haven om extra kades voor de binnenvaart vrij te maken, want ook ik wil juist het vervoer over water stimuleren.”

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Emiel Muijderman

Deel deze pagina: