Live Live

VIDEO: Miljonairs zijn toch naar 't Vaneker in Enschede gekomen

Gepubliceerd: Zondag 24 juni 2018 11:07

VIDEO: Miljonairs zijn toch naar 't Vaneker in Enschede gekomen

In ’t Vaneker kun je ‘riant wonen in het groen’. De wijk is bedoeld om rijken in Enschede te houden of te krijgen. Het heeft even geduurd, maar nu verrijzen er in vlot tempo imposante huizen.

De toenmalige wethouder Roelof Bleker wond er in 2008 geen doekjes om. „We zoeken 240 nieuwe miljonairs”, verklaarde hij met bravoure bij de presentatie van de bouwplannen voor ’t Vaneker. Het heeft lang geduurd, maar de rijken weten nu de weg naar de noordelijke stadsrand van Enschede te vinden.

Kamperen
Niet alle stedenbouwkundigen en omwonenden zijn blij met de wijze waarop het groene gebied op en rondom de vroegere militaire enclave Zuidkamp wordt ingevuld, maar de zeer ruime bouwkavels zijn in trek bij mensen met een dikke portemonnee. Om een goede keus te hebben, zijn ze op uitgiftemomenten zelfs bereid in een caravan te kamperen. Alhoewel sommigen daarvoor wel studenten inhuren. Ze hebben tenslotte een paar centen te besteden.

163 kavels
Van de 163 bouwkavels zijn er inmiddels 101 in de verkoop gebracht. Daarvan zijn er 66 definitief verkocht en ligt er voor 20 kavels een optie tot koop. Afhankelijk van de grootte variëren de kavelprijzen van 260.000 euro tot ruim 700.000 euro. Het betekent dat veel van de nieuwe bewoners van ’t Vaneker een miljoen euro kwijt zijn voor grond en woning. Bij de grootste kavels van ongeveer 5000 vierkante meter wordt al snel de twee miljoen euro aangetikt.

Meer dan de helft van de kopers blijkt van buiten Enschede te komen. Wat dat betreft zorgt ’t Vaneker voor een trendbreuk, zeggen projectmanager Rien Wilderink en de gemeentelijke makelaar Jacqueline Achterhuis. „Normaal is dat gemiddeld zo’n 9 procent in nieuwe wijken zoals Brunink, Boddenkamp en Roombeek.”

MST en ondernemers
Daarmee haalt Enschede door ’t Vaneker alsnog de beoogde rijken binnen de gemeentegrenzen of weet de gemeente ze te behouden. Daartoe behoren relatief veel specialisten van het MST en ondernemers. Ze zochten in het verleden vaak hun heil in omliggende steden en dorpen omdat Enschede onvoldoende aan hun woonwensen kon voldoen. Waardoor het geld uit de stad weglekte. Mensen die in Enschede werken, spekten elders met afdracht van onder meer de onroerendezaakbelasting de gemeentekas.„Het beleid van de gemeente is erop gericht voor alle doelgroepen te kunnen bouwen. Voor de economische ontwikkeling, het vestigingsklimaat voor winkels en draagvlak voor culturele voorzieningen in de stad is het van belang ook duurdere kavels te kunnen aanbieden”, aldus Wilderink over de gedachte achter de ontwikkeling van ’t Vaneker.

Draagkrachtigen
Daarmee is volgens hem niet gezegd dat ‘riant wonen in het groen’ tussen Deppenbroek en Lonneker uitsluitend is weggelegd voor miljonairs. Hij spreekt liever over ‘draagkrachtigen’. „Ook tweeverdieners die een gezamenlijk maandinkomen van pakweg tien mille hebben, kunnen hier een woning kopen. Bovendien zijn er mensen die een fijne wooncarrière hebben gemaakt, de overwaarde verzilveren en hiernaartoe komen.”

Sommige bewoners van Roombeek maken momenteel de overstap naar ’t Vaneker en ook de eerste ‘Boddenkamper’ is er al gesignaleerd. „Er zijn ook terugkeerders uit Duitsland en mensen die van oorsprong uit Enschede komen en jarenlang voor multinationals als Shell hebben gewerkt. ’t Vaneker voorziet duidelijk in een behoefte”, stelt Achterhuis vast.

Moeizaam proces
Daar zag het lang niet naar uit. De weg naar het bouwrijp maken verliep moeizaam en nam jaren in beslag. Dat kwam mede door de weerstand van omwonenden en de Dorpsraad Lonneker. Aanvankelijk was het de bedoeling er meer woningen te bouwen, maar de Raad van State gaf uiteindelijk na diverse procedures groen licht voor een bestemmingsplan met maximaal 263 woningen.

Het betekent dat de gemeente met de grond aan de zijde van de wijk Deppenbroek blijft zitten. Daarop mag niet worden gebouwd. De bezwaren tegen ’t Vaneker richtten zich met name op de aantasting van het groen.

Wilderink: „Maar voor elke boom die wordt gekapt, komt er een terug. Bovendien worden extra houtwallen aangelegd. En een groenstrook van 9,2 hectare dwars door het gebied, die we straks aan Landschap Overijssel overdragen. Als het plan klaar is, is er niet minder groen in vergelijking met de oude situatie.”

Kritiek
Kritiek van sommige stedenbouwkundigen richt zich op hergebruik van de gebouwen uit de Duitse tijd op het Zuidkamp. Behalve de uitgifte van 163 bouwkavels omvat de woonwijk ook de projectmatige bouw van 24 villa’s en de mogelijkheid maximaal 65 woningen te creëren in of op de plek van historische panden. „Sommige bewoners gaan zorgvuldig om met hergebruik van deze gebouwen, anderen rommelen maar wat aan”, oordeelde Jan Astrego, woordvoerder van Bond Heemschut, onlangs in deze krant.

Volgende fase
De meningen over invulling van ’t Vaneker verschillen. Maar wie er rondloopt, kan zich in elk geval vergapen aan riante woningen in diverse bouwstijlen op grote lappen grond. In oktober is de volgende fase van de kavelverkoop. De ontwikkeling gaat nu voorspoedig, aldus Wilderink. „Je moet niet vergeten dat het bestemmingsplan pas in oktober 2014 onherroepelijk werd. Dat was in de economische crisis. Toen zat de huizenmarkt op slot.”

Afronding in 2025
Na de komst van de eerste pioniers op de kavels nabij Theehuis Sprakel begon het te lopen. Tot opluchting van de gemeente, die eerder flink moest afschrijven op miljoeneninvesteringen voor grondverwerving. Betekent het dat de molensteen van weleer voor de gemeente nu een goudmijntje wordt? „Welnee”, reageert Wilderink.

„Als we de huidige lijn kunnen doortrekken, dan wordt ’t Vaneker in 2025 afgerond. Dan zijn alle investeringen terugverdiend. Maar het zal niet zo zijn dat de gemeente er geld aan zal overhouden.”

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede - foto: Wouter Borre

Deel deze pagina: