Live Live

VIDEO Enschede moet 6 miljoen euro extra bezuinigen in 2018

Donderdag 19 oktober 2017 18:26

VIDEO Enschede moet 6 miljoen euro extra bezuinigen in 2018

Niet 14,4 miljoen euro, maar 20,6 miljoen euro is de bezuinigingsopgave van Enschede volgend jaar. Sinds de zomer zijn er nieuwe tekorten bijgekomen, die vooral worden veroorzaakt door minder rijksgelden voor de jeugdzorg en een wijziging van het cao voor ambtenaren.

Het college houdt vast aan het eerdere besluit ‘gebalanceerd’ te bezuinigen: een beetje op economie en een beetje op zorg, zodat op beide fronten geen fatale klappen vallen.

Spaarpotjes openbreken
Het extra tekort van 6,2 miljoen euro in 2018 wordt gedekt met eenmalige meevallers en door spaarpotjes voor allerlei gemeentelijke budgetten aan te wenden. Eenmalige oplossingen dus. Een teken dat het college niet nog een pijnlijke maatregel durft te nemen in haar laatste begroting?

Nee, zegt wethouder Eelco Eerenberg. “We hoeven tekorten maar twee jaar op deze manier in te vullen. Ook reserves voor investeringen in het onderwijs en de ontwikkeling van de stad worden aangesproken. Dat zijn harde beleidskeuzes. Maar je gaat wel aan de reserves zitten. Die ruimte houdt wel een keer op.” Kortom: de grenzen van de begroting zijn dus bereikt.

Grenzen
Het college gaf donderdag een dubbele boodschap bij de presentatie van de laatste begroting van de collegeperiode. De grenzen zijn of worden bereikt, letterlijk en figuurlijk. “Buiten schijnt de zon. Het gaat goed met Enschede. Er wordt over gesproken in de stad”, zegt Eelco Eerenberg, de penningmeester van het college. “Maar binnen in het gemeentehuis is het nog onguur en regenachtig.”

Ondanks dat het goed gaat in de stad (weinig leegstand, bouwkavels lopen goed, werkloosheid neemt af, economie trekt aan) zijn er ook zorgen. Vooral om de (jeugd)zorg. Tekorten lopen in rap tempo op en worden vooral veroorzaakt door zaken waar de gemeente weinig invloed op kan uitoefenen.

'Zorgverzekeraar'
“Wij zijn een soort zorgverzekeraar”, legt Eerenberg uit. “We krijgen bonnetjes, maar zien de patiënten niet.” Scholen en huisartsen kunnen kinderen doorverwijzen naar jeugdzorg. “Daar hebben wij als gemeente geen invloed op, maar wij dragen wel alle risico’s.”

Enschede vindt dat het rijk te weinig geld verstrekt om jeugdzorg zonder tekorten uit te voeren. Volgend jaar wordt er nog tot 7 miljoen euro uit de algemene middelen gehaald voor jeugdzorg, omdat het rijksbudget ontoereikend is.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en TV Enschede FM

Deel deze pagina: