Live Live

VIDEO | Oppositiepartijen in Enschede zeggen vertrouwen in wethouder op na debat Broekheurnerborch

Gepubliceerd: Maandag 01 juli 2019 22:36

VIDEO | Oppositiepartijen in Enschede zeggen vertrouwen in wethouder op na debat Broekheurnerborch

SP, PVV, EnschedeAnders, DENK, Democratisch Platform en Groep Versteeg hebben geen vertrouwen meer in wethouder Jurgen van Houdt.

De oppositiepartijen dienden maandagavond, na het interpellatiedebat over de plaatsing van mensen met psychische problemen in woonzorgcentrum Broekheurnerborch, een motie van wantrouwen in. Die haalde het niet omdat een ruime meerderheid tegen stemde.

‘Niet geinformeerd’
Het plaatsen van 37 cliënten van de RIBW heeft tot veel commotie geleid bij buurtbewoners en bewoners. Ze vrezen dat de psychisch kwetsbare personen overlast gaan veroorzaken. Het verbond van de zes kleinste oppositiepartijen laakt de wijze waarop Van Houdt is omgegaan met de casus. Ze vinden dat hij de raad en de buurt niet goed heeft geïnformeerd en informatie heeft achtergehouden.

Excuses
Van Houdt zei tijdens het interpellatiedebat dat de communicatie beter had gekund. Hij bood zijn excuses aan en beloofde de communicatie in de toekomst te verbeteren. Voor oppositiepartij CDA is die belofte genoeg. De vijf coalitiepartijen en GroenLinks keurden de motie van wantrouwen af.

Het indienen van de motie van wantrouwen werd met luid gejuich ontvangen door omwonenden en bewoners van de Broekheurnerborch, die zich in de burgerzaal van het stadhuis hadden verzameld. Hun situatie veranderde niet door het debat. De aanvraag van RIBW ligt nog gewoon op tafel. Met een motie van Burgerbelangen is wel afgedwongen dat het college de aanvraag op alle juridische kaders toetst en uitdrukkelijk laat zien op basis van welke feiten zij tot haar uiteindelijke conclusie komt.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Emiel Muijderman

Deel deze pagina: