Live Live

Vergunning Airforcefestival in Enschede ten onrechte verleend

Dinsdag 02 mei 2017 10:13

Vergunning Airforcefestival in Enschede ten onrechte verleend

Het Airforcefestival op de luchthaven had vorig jaar niet mogen plaatshebben. De vergunning voor het evenement is verleend op basis van onvolledige informatie, zegt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) na nader onderzoek. De rijksdienst, onderdeel van Economische Zaken, denkt dat er bewust informatie is achtergehouden.

De rechter moest er op 4 augustus, twee dagen voor het evenement, zelfs aan te pas komen. Stichting Lonnekerberg (StiL) en Landschap Overijssel wilden op het laatste moment voorkomen dat het Airforcefestival doorging omdat het onherstelbare schade zou kunnen toebrengen aan het broed- en leefgebied van vleermuizen en vogels.

De gemeente Enschede wees de bezwaren van StiL en Landschap Overijssel tegen de vergunning af. De eigenaar van het terrein, de festivalorganisatie en de gemeente schermden met onderzoek van Tauw dat aantoonde dat het hardcorefeest voor vleermuizen niet intensiever zou zijn dan een grote onweersbui of een storm. Op basis van die informatie oordeelden de RVO en later de rechtbank dat het evenement door kon gaan.

Nieuwe informatie
Maar nu vermoedt de RVO dat er bewust informatie is achtergehouden. Het gaat om een geluidsonderzoek waaruit blijkt dat de verwachte effecten van de harde muziek en het vuurwerk groter zijn dan werd gezegd. Dat onderzoek is pas na het evenement in het bezit gekomen van de RVO.

Bovendien blijkt dat er vorig jaar in een van de bunkers op de luchthaven, vlak bij het hoofdpodium, een broedkolonie van meer dan veertig vleermuizen zat. Ten slotte hebben StiL en Landschap Overijssel achterhaald dat er zwaar professioneel vuurwerk is afgestoken tijdens het festival in plaats van consumentenvuurwerk, zoals beloofd.

Met de kennis van nu had de vergunning voor het Airforcefestival nooit verleend mogen worden, zegt de RVO. Het evenement heeft mogelijk een negatieve invloed gehad op de instandhouding van vleermuis- en vogelsoorten.

De fracties van PvdA, GroenLinks en EnschedeAnders hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. Ze willen onder meer weten of de gemeente bewust informatie heeft achtergehouden om het Airforcefestival toch door te drukken.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en TV Enschede FM.

Deel deze pagina: