Live Live

Veel jonge buitenlandse UT-studenten in nood

Gepubliceerd: Zaterdag 12 januari 2019 12:35

Veel jonge buitenlandse UT-studenten in nood

De Universiteit Twente moet de begeleiding van jonge buitenlandse studenten verbeteren. Een op de drie bachelorstudenten van buiten Europa krijgt zozeer psychische en/of medische klachten dat stopzetting van de studie dreigt.

‘Zeer zorgwekkend’ en ‘onacceptabel’ noemt de Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) van de Universiteit Twente (UT) de cijfers. De commissie adviseert over studenten die moeten stoppen met hun studie maar vanwege ‘bijzondere omstandigheden’ toch door willen. Afgelopen jaar waren er 31 aanvragen van studenten van buiten Europa. Dat is 33 procent van studenten uit met name Azië en Zuid-Amerika. Bij Nederlandse en Europese studenten is dat 8 procent.

Volgens CPO-voorzitter Ton Mouthaan gaat het om ‘een niet direct voorspeld probleem’, dat zich eigenlijk pas het afgelopen jaar liet voelen.

Jonger
„Voorheen kwamen studenten van buiten Europa binnen op masterniveau. Ze waren ouder en hadden vaak al in eigen land een opleiding achter de rug. Tegenwoordig hebben we een groeiende groep studenten op bachelor-niveau. Veel jonger, 18 à 19 jaar. Ongetwijfeld goede studenten, maar totaal niet gewend aan ons onderwijssysteem.”

Het gaat, nu nog, om een relatief kleine groep, zegt Mouthaan. „We hebben het over een dertigtal dossiers, maar volgend jaar kunnen het er wel vijftig zijn. Dus er moet wel wat gebeuren.”

Vooral ook omdat de problemen groter en complexer zijn dan bij andere doelgroepen. „Heimwee en een verkeerde studiekeuze komen ook bij oudere buitenlandse studenten voor”, zegt Mouthaan. „Maar deze dossiers geven een veel ernstiger beeld. Met problemen die je bij de huisarts of psycholoog brengen.”

Problemen
Verzwarende factoren zijn dat de jonge studenten, mede door taal- en huisvestingsproblemen, meestal niemand hebben waar ze met hun verhaal terecht kunnen en ondertussen een sterke druk voelen vanuit het thuisfront om hun studie af te maken. „Er ligt nogal een hypotheek op het begin van hun studie”, aldus Mouthaan.

Dat er zoveel jonge buitenlandse bachelor-studenten in de problemen zitten, heeft volgens Mouthaan niets te maken met een falende studiebegeleiding van de UT. Eerder het tegendeel. „Bij een goede monitoring heb je een probleem ook sneller en scherper in beeld.”

Maar de huidige begeleiding is, mede door toename van het aantal stressgerelateerde problemen bij Nederlandse en Europese studenten, volgens de CPO-voorzitter niet in staat om de nieuwe doelgroep goed op te vangen. „Het systeem zal moeten worden opgetuigd.”

Buddy’s
Volgens Mouthaan is met eenvoudige middelen al veel te doen. „Zoals wat extra mensen in de studiebegeleiding. Maar je kunt ook denken aan een buddy-systeem.” Over de vraag of de UT wellicht een tijdje minder actief moet gaan werven in het buitenland, is hij duidelijk: „Daar zie ik geen reden toe. Er ligt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid bij de student zelf. Misschien dat er bij de werving wat meer nadruk kan worden gelegd op de uitdaging, die het is om in een vreemd land volwassen te worden.”

Hij verwijst ook naar het International Foundation Year, een soort schakeljaar dat het Australische bedrijf Navitas voor de UT verzorgt. „Daar zou misschien ook wat meer naar verwezen kunnen worden. Het kan een goede tussenstap zijn.”

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Ivo Kruger

Deel deze pagina: