Live Live

Van Hijum wederom onder vuur vanwege Lithium Werks

Gepubliceerd: Dinsdag 14 mei 2019 08:01

Van Hijum wederom onder vuur vanwege Lithium Werks

Gedeputeerde Eddy van Hijum wist bij het Statendebat van 27 februari dit jaar wel degelijk dat er geen bedrijfsplan lag onder het provinciale besluit om batterijenfabriek Lithium Werks 7,5 miljoen euro te lenen. Hij zei toen ervan uit te gaan dat er een bedrijfsplan was en zette daarmee Provinciale Staten op het verkeerde been.

De discutabele rol van Van Hijum blijkt uit de stukken die de provincie Overijssel op verzoek van de PVV-fractie in Provinciale Staten heeft vrijgegeven. In het Statendebat van 27 februari zei de CDA-gedeputeerde ervan uit te gaan dat Lithium Werks een businessplan voor de op de Technologiebase Twente te vestigen batterijenfabriek had, omdat investeringsmaatschappij OostNL hem dat zou hebben gemeld.

Het blijkt echter dat Van Hijum al op 8 augustus 2018 op de hoogte werd gesteld van het probleem van het ontbreken van een bedrijfsplan. Op 30 augustus 2018 kreeg hij bovendien een ambtelijke mail, waarin stond dat het niet hebben van een goedgekeurd bedrijfsplan ‘gevoelig kan liggen’ bij het verstrekken van de lening.

Slepende kwestie
De kwestie Lithium Werks sleept al bijna een jaar. Om de batterijenfabriek van investeerder Kees Koolen mogelijk te maken, verstrekte OostNL een lening van 7,5 miljoen euro, na goedkeuring van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. In januari van dit jaar bleek Koolen zich uit Lithium Werks terug te trekken. Sindsdien is onduidelijk wat er met het geld gebeurt. De miljoenen staan nog bij Lithium Werks - eigendom van de Amerikaan Joe Fisher - op de bankrekening.

Er rezen daarop vragen of de lening niet te lichtvaardig was verstrekt. De kwestie rond het bedrijfsplan werd een heet hangijzer in de Statenvergadering van 27 februari. Nu blijkt dus dat dat bedrijfsplan er niet was en dat de belangrijkste betrokkenen dat ook allang wisten. Dat laatste geldt onder anderen ook voor directeur Marius Prins van OostNL. De investeringsmaatschappij schreef 8 augustus een brief aan Lithium Werks, met het verzoek een businessplan aan te leveren. Daarop reageerde miljonair Koolen diezelfde dag nog met een mail, waarin hij alle geplande afspraken over de batterijenfabriek afzegde en meedeelde dat hij zijn heil elders ging zoeken.

Vrijgegeven mails

Uit de vrijgegeven mails blijkt dat Prins en OostNL daarop onder druk werden gezet om ondanks het ontbreken van een bedrijfsplan, tocht akkoord te gaan met het verstrekken van een lening. Verantwoordelijk daarvoor was onder anderen Geert Braaksma, commissaris bij het aan Lithium gerelateerde bedrijf Super B, maar ook lid van de raad van commissarissen van OostNL.

Prins kreeg 9 augustus bovendien een mail namens Victor van der Chijs, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Twente. De UT participeerde ook in het plan voor de batterijenfabriek van Koolen. „We pleiten er met kracht voor nu concreet financieel committent af te geven”, aldus Van der Chijs in die aan de OostNL-directeur gerichte mail.

WhatAppbericht

Ook Van Hijum werd op 9 augustus door Braaksma op de hoogte gesteld van ‘bureaucratie’ met OostNL, daarmee verwijzend naar het ‘businessplan-breekpunt’ van Koolen. Via een WhatAppbericht speelt Van Hijum op dat moment de bal terug naar Braaksma: „Dag Geert, ik zal zien wat ik doen kan. Maar als RvC-lid zit jij er zelf het dichtst bovenop lijkt me, en kun je het onderscheid tussen ‘bureaucratie’ en ‘zorgvuldigheid’ beoordelen.”

Via een woordvoerder laat gedeputeerde Van Hijum weten het niet eens te zijn met de interpretatie van de vrijgegeven informatie. De provinciebestuurder stelt zich op het standpunt dat na 8 augustus bleek dat aan de voorwaarden van het investeringsreglement kon worden voldaan.

Instemming
De instemming met de lening door de investeringscommissie van OostNL kon worden gezien als een
‘positief ondernemingsplan’, is hem geadviseerd. Daarom ook, zo reageert Van Hijum, werd het ontbreken van een bedrijfsplan niet opgenomen in een afstandsverklaring van OostNL. „Daarom is de gedeputeerde er daarna van uitgegaan dat er een bedrijfsplan was”, aldus de woordvoerder.

De provinciale PVV-fractie, die Van Hijum al sinds de eerst kritiek het vuur na aan de schenen legt is furieus. „Wij gaan vervolgstappen ondernemen”, meldt fractieleider Erik Veltmeijer. „Wij gaan een analyse van het businessplan opvragen. En een integriteitsonderzoek aanvragen naar de handel en wandel van Van Hijum.”

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Carlo ter Ellen

Deel deze pagina: