Live Live

Usseleres in Enschede in beeld voor zonnepark van 30 hectare

Donderdag 15 december 2016 09:43

Usseleres in Enschede in beeld voor zonnepark van 30 hectare

Vereniging tot behoud Usselo en Usseleres is voor duurzame energie. Zonnepanelen op de es zijn welkom, maar niet over 30 hectare. VBU: 'Aanleg van zo veel zonnepanelen maakt hele Usseleres kapot'.

In een verkennend gesprek met de gemeente over 'Enschede wekt op', het duurzaamheidsproject waarin onder meer wordt gezocht naar geschikte locaties voor windmolens en zonneparken, is woensdagmorgen met de VBU gesproken over de aanleg van een zonnepanelenveld op de Usseler Es.

Afbreuk
De grootste es van Europa, met een oppervlakte van 200 hectare, is van grote landschappelijke en historische waarde. Een zonnepark doet volgens Gerrit Bijvank van de Vereniging tot behoud Usselo en Usseleres (VBU) afbreuk aan de es, die al wordt bedreigd door een bestemmingsplan dat de bouw van een 60 hectare tellend bedrijventerrein mogelijk maakt.

Akkoordje
Toch is Bijvank niet faliekant tegen de aanleg van de zonnepanelen op de es. Hoewel hij eerst met omwonenden wil afstemmen, gooit hij het 't liefst op een akkoordje. "Als het aan mij ligt gaat de bedrijvenbestemming eraf om daarna te kijken wat we met die zonnepanelen doen."

Windmolen
De eveneens besproken optie om een windmolen op de es te plaatsen, is volgens Bijvank onbespreekbaar. "Dan ben je volledig de weg kwijt en doe je de Usseler Es geweld aan."

Geen optie
Gerrit Meutstege van Stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede (StaWel) meent, net als Bijvank, dat één groot zonneveld geen optie is. Een zonnepanelenveld van de omvang zoals met VBU besproken doet de ruimtelijke kwaliteit van het gebied geweld aan, stelt Meutstege, die er op wijst dat er ook gewoond wordt op en rondom de es. "Bovendien is het zonde om hier goede landbouwgrond voor op te offeren."

Hoe denk jij hierover?
TC Tubantia en TV Enschede FM lanceren voor de derde keer een enquête (zie bovenstaande video). Deze keer wordt Enschedeërs gevraagd in hoeverre zij bezig zijn duurzaamheid en energiebesparing. Enkele vragen richten zich op de komst van windmolens en zonneparken. Weet heeft jouw voorkeur? En zijn zonnepanelen op de Usseler-Es of een windmolen op de Universiteit Twente volgens jou mogelijk? Vul hieronder de vragenlijst in. Is de vragenlijst niet zichtbaar? Klik dan hier.


© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en TV Enschede FM

Deel deze pagina: