Live Live

Twentse aanpak van mensen met verward gedrag zeer succesvol

Gepubliceerd: Donderdag 10 januari 2019 08:45

Twentse aanpak van mensen met verward gedrag zeer succesvol

De Twentse aanpak van mensen met verward gedrag is zeer succesvol. De afgelopen twee jaar werd er geen ernstige overlast veroorzaakt door de 35 mensen die werden begeleid door Tien In Twente. Dat project wordt nu uitgebreid.

Het geheim van de succesvolle aanpak zit ’m in de samenwerking tussen verschillende hulpverleners. Mensen met problematisch gedrag hebben vaak met een hele serie hulpverleners te maken, van psychiaters tot schuldhulpverleners en van verslavingszorg tot wijkcoaches.

„Ik ken een cliënte die elke morgen een grote pot koffie zette voor alle hulpverleners die op bezoek zouden komen”, zegt Jack ten Haaf van de Enschedese hulporganisatie Surplus. „Dat waren er soms wel vijf of zes op een dag, met allemaal hun eigen eisen en plannen.”

Aanspreekpunt
Bij Tien In Twente werd de hulp zo georganiseerd dat één hulpverlener de regie had. Die was het vaste aanspreekpunt voor alle hulpverleners en de cliënt zelf. Bovendien werden familie, vrienden en ervaringsdeskundigen bij de hulpverlening ingeschakeld. Daarmee ontstaat een vertrouwd netwerk met één duidelijk aanspreekpunt. In samenspraak met al die partijen en de cliënt zelf werd voor iedere cliënt een hulpprogramma op maat opgesteld.

Volgens projectleidster Wilma Meere blijkt dat te werken. „We zijn begonnen met de 35 moeilijkste cliënten, mensen die in het verleden zeer ernstige overlast veroorzaakten door verward gedrag. In de afgelopen twee jaar is er bij geen van hen een situatie ernstig uit de hand gelopen, we waren steeds in staat om bij dreigende problemen op tijd hulp te verlenen.”

Samenwerking

Volgens Meere is de uitstekende samenwerking van onder meer gemeenten, politie, zorginstellingen en schuldhulpverleners de basis voor het succes. „Iedereen is bereid de cliënt centraal te stellen, in plaats van de eigen organisatie. En daar krijgen we als samenleving veel voor terug. De omgeving van de cliënt wordt gelukkiger omdat er minder overlast is, maar ook de cliënten zelf zijn gelukkiger en rustiger omdat ze zich veiliger voelen in hun eigen omgeving.”

Een vervolg
Het project krijgt nu een vervolg. Er is een landelijke zorg-innovatiesubsidie toegekend van 240.000 euro voor de komende twee jaar. Daarmee wil Surplus minimaal 40 mensen uit heel Twente gaan begeleiden, in samenwerking met de gemeente Enschede, Mediant, woningcorporatie Ons Huis en de Stadsbank Oost-Nederland. Het gaat om een wat ‘lichtere’ categorie dan de eerste 35. Evengoed zijn het mensen waar diverse hulpverlenende instanties zich tot nu toe geen raad mee weten.

Schijf van Vijf
Surplus heeft inmiddels een Schijf van Vijf ontwikkeld voor de hulpverlening aan deze verwarde mensen. Daarbij wordt gekeken naar de categorieën Werk, Gezondheid, Wonen, Inkomen en Schulden, en Opleiding. Jack ten Haaf (Surplus) noemt dát de vijf ingrediënten voor een prettig leven.

„En je kunt niet één van die vijf aanpakken en de rest laten zitten. Je kunt iemand wel een opleiding geven met het idee dat hij dan werk kan zoeken, maar als hij verslaafd is of diep in de schulden zit is de kans klein dat zo’n opleiding effect heeft. Je moet de problemen integraal aanpakken, en de ene hulpverlener moet weten waar de andere mee bezig is. Anders werkt het niet.”

Landelijke belangstelling
De Twentse aanpak mag inmiddels rekenen op belangstelling uit heel Nederland. Deze week komt de website www.tienintwente.nl online, waarin de werkwijze voor professionals wordt beschreven. „Wat ons betreft mag iedereen hiermee aan de slag”, zegt projectleider Wilma Meere. „Als het hier werkt kan het overal een succes worden.”

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Pixabay

Deel deze pagina: