Live Live

Twente wil duurzame energie opwekken langs wegen

Gepubliceerd: Zondag 23 december 2018 22:30

Twente wil duurzame energie opwekken langs wegen

De Twentse gemeenten willen samen met Rijkswaterstaat duurzame energie gaan opwekken langs rijkswegen. In een proefstudie is al gekeken naar de mogelijkheden langs de A35, vanaf Wierden tot de Duitse grens.

Bij de opwekking van duurzame energie langs zogenoemde A- en N-wegen gaat het bijvoorbeeld om zonnepanelen in de berm. Daarvoor zijn mogelijk de groene ruimtes bij knooppunten en afslagen geschikt te maken. Maar ook op geluidschermen en op het water kunnen zonnepanelen geplaatst worden.

Doorstroming
Dat laatste is de reden waarom waterschap Vechtstromen medeondertekenaar is van een opdrachtbrief aan Rijkswaterstaat (RWS). Ook netbeheerder Enexis doet mee. Rijkswaterstaat kijkt naar de mogelijkheden om op bepaalde locaties grond beschikbaar te stellen voor de energietransitie. Daarbij mogen er geen nadelige gevolgen zijn voor de veiligheid en doorstroming op de betreffende wegen.

Studie
Over de resultaten van de voorverkenning voor het tracé Wierden-De Lutte wil Rijkswaterstaat nog niets zeggen. „Maar we zien deze studie wel als een kans om een bouwsteen te maken voor de regionale energietransitie Twente”, meldt een woordvoerster Rijkswaterstaat.

Opwekpotentie
Rijkswaterstaat en Prorail kwamen eerder met het zogenoemde ‘PetaPlan’, waarin de mogelijkheden worden onderzocht om gronden en wateroppervlaktes beschikbaar te stellen voor het opwekken van duurzame energie. Landelijk wordt de totale ‘opwekpotentie’ voor deze gebieden geschat op 21 petajoule.

Strategie
De Twentse gemeenten zien een mogelijkheid om deze energieopwekking op te nemen in de Regionale Energie Strategie. Deze strategie, waaraan nu wordt gewerkt, moet duidelijk maken wat gemeenten de komende jaren bijdragen aan de energietransitie.

Onderzoek
Twente wil nadrukkelijk aanhaken bij de studies van RWS naar deze grootschalige energiewinning op Rijksgronden. De regio denkt dat de Twentse ervaringen met bijvoorbeeld de A35 bouwstenen kunnen zijn voor andere regio’s. Er wordt daarom gevraagd het onderzoek uit te breiden naar alle Twentse A- en N-wegen.

Volgens de woordvoerster van Rijkswaterstaat kan het 4 tot 5 jaar duren voordat de eerste concrete resultaten van projecten zichtbaar zijn.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede - foto: Rijkswaterstaat

Deel deze pagina: