Live Live

Twente bespaart fors op beschermd wonen

Gepubliceerd: Woensdag 23 januari 2019 08:21

Twente bespaart fors op beschermd wonen

De Twentse gemeenten besparen veel zorggeld met een nieuwe vorm van beschermd wonen. Mensen die vroeger als ‘probleemhuurders’ werden ervaren, krijgen nu begeleiding op maat. Daardoor kunnen ze een gewone woning huren, in plaats van in een dure instelling te wonen.

De afgelopen twee jaar zijn al 135 mensen verhuisd van een beschermde woonvoorziening naar een gewoon huurhuis. Het gaat om mensen die beschermd woonden vanwege bijvoorbeeld een laag IQ, psychische problemen of verslaving.

Maar beschermd wonen is een dure voorziening. Huisvesting, verzorging en begeleiding is daar all inclusive, wat betekent dat er 24 uur per dag alles voor de cliënt geregeld wordt. En dat was bij een groot deel van hen helemaal niet nodig. Ongeveer een derde van de mensen met deze indicatie bleek best in staat om grotendeels zelfstandig te wonen. Maar die stap was vaak te groot omdat daarvoor meer zelfredzaamheid nodig was dan ze konden opbrengen.

De veertien Twentse gemeenten maakten daarom in 2017 met alle regionale wooncorporaties een afspraak over een soort tussenvorm van beschermd wonen. De corporaties stelden woningen beschikbaar voor mensen die uit een beschermde woonvorm komen. Voor hen wordt een passende woning gezocht, op voorwaarde dat de huurder minimaal een jaar begeleid wordt door een zorgorganisatie.

Probleemgevallen
De woningcorporaties waren aanvankelijk wel wat huiverig voor het plan: de nieuwe huurders waren in het verleden immers vaak bestempeld als ‘probleemgevallen’ omdat ze overlast veroorzaakten of hun huur niet op tijd betaalden. Maar met de zorgverlening-op-maat blijkt dat probleem ondervangen. Woordvoerster Betsie Letteboer van Cimot, de Twentse indicatiesteller voor beschermd wonen: „Er zijn nu 135 mensen op deze manier geplaatst. Er zijn maar drie of vier gevallen geweest waarbij toch problemen rezen, maar die konden allemaal worden opgelost door extra begeleiding. Er is niemand teruggegaan naar een beschermde woonvorm.”

De verwachting is dat in totaal zo’n 500 mensen deze stap van beschermd wonen naar zelfstandig huren kunnen maken

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede

Deel deze pagina: