Live Live

Trotse nieuwe coalitie in Enschede, oppositie mist lef en ambitie

Gepubliceerd: Donderdag 12 juli 2018 22:19

Trotse nieuwe coalitie in Enschede, oppositie mist lef en ambitie

Duurzaamheid is met afstand het meest gecompliceerde en lastigste thema geweest bij de coalitievorming in Enschede. Het is het onderwerp waarbij de toekomstige collegepartijen Burgerbelangen, D66, VVD, PvdA en ChristenUnie inhoudelijk het verst uit elkaar lagen tijdens de onderhandelingen, die meer dan honderd dagen in beslag namen.

Dat schetste woordvoerder Marc Teutelink van Burgerbelangen, als grootste de partij leidend in de nieuwe coalitie, donderdagavond in een raadsdebat over het coalitieakkoord ‘Trots, lef, bouwen, kansrijk Enschede’.

Nieuwe coalitie

De nieuwe coalitie in de grootste stad van Twente, waarvan de vijf wethouders donderdagavond werden benoemd en komende maandag officieel worden geïnstalleerd, stelt zich een klimaatneutrale stad ten doel in 2050, conform het klimaatakkoord van Parijs, Maar de weg daar naartoe lastige. Het college wil dat er de komende vier jaar 8 procent meer duurzame energie op te wekken. De stad wil daartoe een gemiddelde van 40 hectare aan zonneparken faciliteren en zet in op het mogelijk maken van drie windmolens in drie zoekgebieden. Mocht blijken dat de stad na twee jaar achterblijft met het realiseren van 8 procent duurzame energie, dan komen twee nieuwe zoekgebieden in beeld. Daarmee ligt er onvermijdelijk de nodige spanning op het duurzaamheidsdossier.

De woordvoerders van de coalitiepartijen spraken met trots en tevredenheid over het na meer dan honderd dagen bereikte akkoord. Dat voorziet in 15 miljoen euro aan investeringen en circa 38 miljoen aan bezuinigingen.

CDA kritisch
Over het akkoord toonde het CDA, tot voor kort coalitiepartner maar de komende vier jaar veroordeeld tot de oppositie, zich kritisch bij monde van fractievoorzitter Ayfer Koç De christen-democrate zei ambitie, lef en een visie op stad en samenleving te missen in het akkoord. ,,De enige ambitie is dat Enschede zich ontwikkelt tot dronehoofdstad van Europa en dat is wat ons betreft een magere oogst’’, meende Koç, die beoogde maatregelen als verhoging van de onroerende-zaakbelasting (ozb), de verhoging van de parkeertarieven hekelde.

Toch lijken partijen als het CDA en ook GroenLinks niet op alle beleidsonderdelen per definitie uit op een harde en polariserende oppositie in de komende vier jaar. ,,We willen helpen bij het ontwikkelen van een visie’’, zinspeelde Koç op een constructieve oppositie. Ook GroenLinks gaf aan waar mogelijk met de coalitie mee te willen denken. Die opstelling lijkt in lijn met het Enschede Akkoord, het raadsbreed gedragen document over de bestuursstijl en de op te pakken onderwerpen in de stad.

Vijf mannen
Een aantal partijen was niettemin kritisch over het college van vijf mannen dat Enschede gaat besturen. ,,Het zijn louter witte mannen en dat is uit oogpunt van diversiteit betreurenswaardig'', meende Koç. Ook Hetty Wolf van GroenLinks liet zich in die zin uit.

Marc Teutelink deed daarop de suggestie de wethouders een abonnement op de zonnestudio aan te bieden. ,,Zodat de heren wat kleur krijgen’’. Die opmerking werd alom als ongepast ervaren in de Enschedese raad.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Teun Staal

Deel deze pagina: