Live Live

Technology Base bij Enschede stelt ambities bij na debacle met Lithium Werks

Gepubliceerd: Woensdag 09 oktober 2019 08:41

Technology Base bij Enschede stelt ambities bij na debacle met Lithium Werks

Een groei van 25 banen per jaar: dat is het fors naar beneden gestelde streven voor de Technology Base. „We moeten realistisch zijn.”

Het voorlopige toekomstperspectief voor de Technology Base qua werkgelegenheid is flink aangepast door de gang van zaken met Lithium Werks. Door het debacle met de batterijenfabrikant wordt een jaarlijkse groei van driehonderd banen per jaar niet langer reëel geacht door de gemeente Enschede. Die spreekt nu van een ontwikkeling op de Technogy Base, een van de economische hotspots van Enschede en de regio, van 25 banen op en rond het voormalige luchthaventerrein.

‘Zag er heel anders uit’

Enschede spreekt dat streven uit in de vorige week gepresenteerde begroting 2020-2023. Wethouder Eelco Eerenberg (economie) noemt de de bijgestelde verwachtingen ‘realistisch’. „Vorig jaar om deze tijd zag het er met de komst van Lithium Werks naar de Technology Base allemaal heel anders uit. Nu die plannen niet doorgaan, heeft zich niet een andere, grote partij gemeld waarmee met het aantal banen een flinke sprong kan worden gemaakt. Zo eerlijk moeten we zijn.”

In de gemeentebegroting wordt het aantal banen dat op dit moment is gerealiseerd op de voormalige luchthaven becijferd tussen de 100 en 150. Het bijgestelde streven is dat het totale gebied medio 2023 goed is voor 250 banen. Het betreft de werkgelegenheid op alle locaties van het vroegere vliegveld: het innovatieve bedrijventerrein Technology Base, de zogeheten Deventerpoort en de werkparken van ondernemer Jan van Eck.

Onderwerp van gesprek
De gemeente meldt in de begroting wel dat er na het mislukken van het megaproject Lithium Werks een actievere acquisitie nodig is voor de Technology Base. Het is op dit moment nog niet duidelijk of er daarvoor financiële middelen beschikbaar komen. De bekostiging van de werving van bedrijven en werkgelegenheid voor de Technology Base en economische toplocaties in Twente is momenteel onderwerp van gesprek binnen de Regio Twente.

„Voor het einde moet duidelijk worden of er geld komt voor die acquisitie en of de Technology Base bij de financiering daarvan wordt opgenomen in een soort basisinfrastructuur”, zegt Eerenberg. Mocht het samenwerkingsverband van de veertien gemeenten in Twente geen geld beschikbaar stellen, dan is de actieve(re) acquisitie niet aan de orde.

Profiel
Hoewel de grote partij voor de Technology Base zich dus nog niet aangediend, wil Eerenberg wel onverkort vasthouden aan het profiel dat eerder al is vastgesteld voor het bedrijventerrein. Dat betekent dat de Technology Base plaats biedt aan innovatieve en/of luchtvaartgerelateerde bedrijvigheid. „Wat we al eerder hebben gezegd, is dat we een ontwikkelingen waarbij we een plek geven aan grote logistieke dozenschuivers niet wenselijk vinden. Ook niet onder de huidige omstandigheden. Maar als anderen daar anders over denken, dan moeten ze dat aangeven”, zegt Eerenberg, die daarmee doelt op de gemeenteraad van Enschede en Provinciale Staten van Overijssel.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Carlo ter Ellen DTCT

Deel deze pagina: