Live Live

Samenwerking tussen Enschede en Münster maakt grote sprong

Donderdag 18 januari 2018 18:17

Samenwerking tussen Enschede en Münster maakt grote sprong

Münster staat al jaren bekend als meest Nederlandse stad van Duitsland, Enschede profileert zich sinds enige tijd als meest Duitse stad van Nederland. Samen zijn ze de komende jaren heel wat van plan: Twente en het Münsterland moeten één regio worden waar de economie floreert en het leven goed is.

"Als het lukt, is dat een enorme kans voor Europa", zei burgemeester Markus Lewe dinsdagavond in het Haus der Niederlande in Münster, waar hij en zijn Enschedese collega Onno van Veldhuizen in debat gingen over de samenwerking. Volgens Van Veldhuizen kunnen de beide grenssteden in de toekomst niet zonder elkaar. "Wie in Twente wordt geboren, leeft er zijn leven en gaat er ook dood", zei hij. "Dat is goed voor de gemeenschapszin, maar daarmee redt onze economie het niet. Twente heeft zijn Duitse achterland nodig."

'Letter of Intent'
Wat ze de komende jaren samen willen bereiken, hebben de beide steden vorig jaar op papier gezet in een Letter of Intent. Hierin staan de doelen voor samenwerking op economisch, bestuurlijk en maatschappelijk terrein, die Enschede en Münster de komende jaren samen willen bereiken. "Als je als Duitsers en Nederlanders in een team wilt samenwerken, moet je de culturele verschillen tussen de landen kennen en aanvaarden", aldus Van Veldhuizen.

Ook nationale wet- en regelgeving blijft de ambities voor nauwe grensoverschrijdende samenwerking in de weg staan. "De verschillen in sociale zekerheid is een van grootste struikelblokken die we uit de weg moeten ruimen", zei Lewe.

Tij keert
De beide steden zien het tij langzaam keren, dat wel. "Vroeger had ik het gevoel dat niemand deze problemen serieus nam", aldus Lewe. "Ondertussen zie ik dat zaken in beweging komen. Je moet duidelijk maken dat dit veel verder reikt dan Enschede en Münster. Dit gaat over de toekomst van Europa."

De lobby richting de nationale overheden begint inderdaad vruchten af te werpen, zei ook Van Veldhuizen. "We doen het samen, dat is onze kracht. Het maakt verschil of er een internationale delegatie in Den Haag aanklopt, of een groepje uit Twente."

'Burgemeesters drijvende kracht'
De samenwerking tussen Enschede en Münster maakt op dit moment een enorme kwalitatieve sprong. Dat zegt prof. Friso Wielenga, directeur van het Zentrum für Niederlande-Studien in Münster. "Dit is niet allemaal nieuw, de contacten tussen Münster en Enschede bestaan al lang. Nieuw is wel het grote engagement en de creativiteit die de beide burgemeesters nu aan de dag leggen. Je ziet dat ze echt de drijvende kracht willen zijn van de samenwerking.”

De Letter of Intent, die de beide burgemeesters vorig najaar tekenden, is volgens Wielenga een goed instrument om de samenwerking vorm te geven. "In de Letter staan concrete doelen, waarop je de burgemeesters uiteindelijk ook kunt afrekenen." De beide steden hebben de tijd mee, zegt Wielenga. "Als Onno van Veldhuizen 20 of 30 jaar geleden had gezegd dat hij van Enschede de meest Duitse stad van Nederland wilde maken, had zo'n uitspraak nog grote problemen opgeleverd. Nu is dat geen thema meer."

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede

Deel deze pagina: