Live Live

Risico's winnen aardwarmte onderschat; kans op aardbevingen

Vrijdag 08 september 2017 08:48

Risico's winnen aardwarmte onderschat; kans op aardbevingen

Het enthousiasme bij de provincie Overijssel om warmte uit de bodem te winnen, is niet terecht. Staatstoezicht op de Mijnen waarschuwt voor aardbevingen.

In Twente worden de geesten langzaamaan rijp gemaakt voor duurzame toepassingen in de diepe ondergrond. Zo zou geothermie in Noordoost-Twente zeer goed zonder grote risico's toegepast kunnen worden, staat in een provinciaal rapport. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waarschuwt: er zijn wel degelijk risico's bij het gebruikmaken van aardwarmte.

Aandacht
Toen de provincie in juni wees op een mogelijkheid om in de toekomst tussen Hengelo en Enschede waterstofgas of perslucht op te slaan in zoutholtes, trok dat aandacht. De boodschap dat Noordoost-Twente geschikt is voor geothermie leidde tot minder opschudding. Het winnen van warmte uit de diepe bodem is immers slim, duurzaam, veilig voor het milieu en nagenoeg zonder risico's. Toch?

Nee, zegt het SodM. Aan geothermie kleven wel degelijk risico's, en die blijven onderbelicht. Dat schrijft de mijnbouwtoezichthouder in de 'Staat van de Sector Geothermie'.

Tegenspraak
De boodschap lijkt in tegenspraak met de visie op de ondergrond waar Overijssel in juni mee kwam. De provincie schat de risico's met geothermie juist laag in en wil de mogelijkheden voor het winnen van warmte uit de bodem zo veel mogelijk benutten. Daarbij zijn drie gebieden kansrijk: West-Overijssel, het noorden van Hardenberg en Noordoost-Twente. Deze gebieden dienen daarom 'vrij' gehouden te worden voor geothermie.

Risico's
'Gemeenten, provincies, maar ook waterschappen stimuleren de toepassing van geothermie zonder voldoende op de hoogte te zijn van alle bijbehorende risico's', schrijft SodM. "Mogelijke risico's lijken bij het grote publiek en beleidsmakers onvoldoende bekend: de burger wordt niet of nauwelijks geïnformeerd over risico's."

SodM noemt aardbevingen, milieuschade door een ongecontroleerde uitstroom van gas of olie tijdens het boren, vermenging van zoet oppervlaktewater met zout formatiewater en arbeidsveiligheidsrisico's. En geeft praktijkvoorbeelden.

┬ę Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en TV Enschede FM

Deel deze pagina: