Live Live

Rijksmuseum Twenthe moet kleine 2 ton aan spaargeld inleveren

Zaterdag 30 september 2017 11:16

Rijksmuseum Twenthe moet kleine 2 ton aan spaargeld inleveren

Het Rijksmuseum Twenthe moet zijn spaargeld alsnog terugbetalen aan het ministerie van OCW. Minister Bussemaker heeft dat onlangs aan het Enschedese museum laten weten.

Volgens directeur Arnoud Odding gaat het om een bedrag van in totaal 175.500 euro, opgebouwd uit de overschotten die het museum de afgelopen vier jaar op zijn begroting mocht noteren. Het ministerie, dat het Rijksmuseum voor een bedrag van 3 miljoen euro per jaar subsidieert, wil dat het geld wordt gestort in een aankoopfonds voor kunst ten behoeve van alle musea in Nederland. Ook andere rijksmusea moeten hun overschotten teruggeven aan het rijk.

Teleurstellend
In Enschede kwam het besluit van Bussemaker keihard aan. Odding: "Dit voelt als een boete op ondernemerschap. Voor ons is dit uitermate teleurstellend. Aan de ene kant eist het ministerie dat je als museum ondernemend bent, terwijl je aan de andere kant juist wordt gestraft als je je zaken voor elkaar hebt en ook nog eens in staat bent om geld over te houden."

Voor het Rijksmuseum Twenthe was het opgebouwde spaargeld essentieel. Het stelde het museum in staat om grote, risicodragende tentoonstellingen over de Italiaanse renaissance en William Turner te maken. "Het is een soort buffer die je gewoon nodig hebt om als museum volwaardig te kunnen functioneren. Dat het geld nu verdwijnt, betekent een aanzienlijke beperking van onze mogelijkheden."

Bezwaarprocedure
De maatregel van Bussemaker is voor Odding aanleiding om een bezwaarprocedure te beginnen bij het ministerie. "Van het aankoopfonds zullen vooral de grote musea profiteren. Voor ons komt het erop neer dat we ons geld gewoon kwijt zijn."

De terugvordering van de spaargelden bij rijksmusea is het gevolg van vragen van het VVD-Kamerlid Van Veen over een groot overschot bij het Rijksmuseum in Amsterdam. Hij wilde dat dat geld terugvloeit naar het rijk. Die regeling geldt nu ook voor andere rijksmusea. De minister verwacht dat er in totaal 6 miljoen euro door de Nederlandse rijksmusea zal worden teruggestort.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en TV Enschede FM. Foto: Frans Nikkels

Deel deze pagina: