Live Live

René Takens: ‘Wéér een nieuwe trainer bij FC Twente geeft ook geen garantie’

Zaterdag 17 maart 2018 10:07

René Takens: ‘Wéér een nieuwe trainer bij FC Twente geeft ook geen garantie’

Hij trad in september aan als voorzitter van de raad van commissarissen van FC Twente. René Takens (63) uit Hengelo zag in de afgelopen maanden een smeulend vuurtje veranderen in een uitslaande brand. „Zo had ik me het niet voorgesteld.”

U was nog geen maand binnen of trainer René Hake werd al ontslagen, terwijl z’n contract met twee jaar was verlengd. Was Hakes ontslag onvermijdelijk?
„Wij hebben daarin als rvc het advies van de directie gevolgd. Die zei dat het ontslag van Hake noodzakelijk was. Achteraf kun je je afvragen of we dat wel zo hadden moeten doen en of contractverlenging met twee jaar wel zo handig was. Een goede leer voor de toekomst.”

Er is nu een reële kans dat FC Twente degradeert. Bij degradatie halveert de omzet algauw van 30 miljoen naar 15 miljoen euro. Gaat de club dan failliet?
„Ik ga er vooralsnog van uit dat we ons handhaven. We doen er alles aan om zoveel mogelijk op het huidige inkomstenniveau te blijven. En mochten we degraderen dan gaat FC Twente niet failliet. Ik reken erop dat de sponsors en fans ons dan niet massaal als een baksteen laten vallen. Dat hebben ze in het verleden ook niet gedaan toen we het moeilijk hadden. Ik ga echt niet uit van een halvering van ons budget bij degradatie.”

Zijn in de spelerscontracten clausules opgenomen, zodat ze bij degradatie terugvallen in salaris. Of kun je van spelers af?
„Dat verschilt per speler. Bij de één wel en bij de ander niet: zo’n clausule is een kwestie van onderhandelen bij het afsluiten van contracten.”

Trainer Verbeek zei afgelopen weekeinde op tv dat degradatie soms wel goed is voor een club, omdat je zo van dure spelers af kunt komen die niet voldoen…
„Toen ik ervan hoorde was ik ook verbaasd, maar toen had ik de context waarbinnen hij dat zei nog niet gelezen. Gertjan sprak over HSV Hamburg en niet over FC Twente. Laat het helder zijn: dat verhaal geldt zeker niet voor ons. Bij degradatie van FC Twente is helemaal niemand gebaat.”

Waarom staat de rvc toe, dat Van Halst en Verbeek als analist schnabbelen op tv? Dat zorgt voor veel irritatie. En waarom is de rvc akkoord gegaan met de dubbelfunctie van Van Halst als commercieel- én technisch-directeur? Dat werkt niet...
„Met die tv-optredens zijn wij als rvc ook niet gelukkig. Maar Van Halst heeft dat bij zijn aanstelling bedongen. Niet om het af te schuiven, maar toen was ik nog niet in functie. Het zijn zaken die zo zijn afgesproken, ook met Verbeek, maar we gaan daarover wel opnieuw met ze in gesprek. De conclusie dat de dubbelfunctie van Jan in de praktijk niet werkt, laat ik voor jullie rekening. Gertjan is tevens benoemd tot technisch-manager om Jan te ontlasten, zodat die meer aan de commercie kan doen. Na het seizoen zullen we het erover hebben.”

Heeft de rvc na de nederlaag bij Heracles en de tv-optredens van Verbeek en Van Halst niet overwogen hen weg te sturen?
„We hebben alle mogelijkheden de revue laten passeren en zijn tot de conclusie gekomen, dat het niet verstandig is om op dit moment iets te veranderen. Er zijn geen betere mogelijkheden voorhanden en er is geen garantie dat het bijvoorbeeld met wéér een nieuwe trainer beter zal gaan. Na het seizoen gaan we evalueren.”

Het gros van de spelers heeft het helemaal gehad met Gertjan Verbeek, dat is geen solide basis voor de toekomst…
„Ik weet niet waar jullie het vandaan halen dat er geen vertrouwen meer zou zijn in onze trainer. Er zijn afgelopen week stevige gesprekken gevoerd door Verbeek met de spelers en die hebben hun vertrouwen uitgesproken in de koers die nu gevaren wordt. Zo heeft Gertjan het ons verteld en ik heb geen reden om aan z’n woorden te twijfelen.”

Maar praat u als voorzitter van de rvc dan nooit zelf met de spelers en andere werknemers? Wij hebben het idee dat de rvc niet precies weet wat er leeft binnen de club.
„De rvc praat met de directie en controleert die. Zo werkt het in het bedrijfsleven ook. Het zou heel vreemd zijn als wij als commissarissen achter de rug van de directie met bijvoorbeeld spelers gaan praten, omdat we niet vertrouwen wat ons wordt verteld. Als dat vertrouwen er niet meer is, moet je de directie wegsturen. Zo simpel is het. Maar we hebben geen enkele reden te veronderstellen dat niet klopt wat ons wordt verteld. Ons contact met de directie is intensief. We hebben ervoor gekozen om naar buiten toe minder zichtbaar te zijn.”

Jan van Halst hintte onlangs in een interview op het verkopen van aandelen om geld bij elkaar te krijgen. Is Twente te koop?
„We willen onze mogelijkheden om te investeren in de spelersgroep vergroten. Dat kan via de oprichting van een spelersfonds, maar dat is wel aan strenge regels van de KNVB gebonden. (Bij een spelersfonds delen investeerders en club de transferopbrengsten -red.)Of we kiezen voor uitgifte van aandelen. Als we aandelen uitgeven dan zal het om een minderheidsbelang gaan. We zijn niet van plan de club te verkopen aan een rijke Arabier of Chinees. Maar we denken na over de mogelijkheden om te kunnen investeren in spelers. We hebben signalen dat die investeerders te vinden zijn en bereiden momenteel gesprekken voor. Of het aandelenuitgifte of een spelersfonds wordt, hangt ook af van waar de voorkeur van investeerders naar uitgaat.”

Als u dat driekwart jaar eerder had gedaan, was de opbrengst vele miljoenen hoger geweest…
„Ja, dat klopt, maar toen waren we er nog niet zover mee.”

Denkt u dat investeerders hun geld door de huidige technisch directeur in nieuwe spelers willen laten investeren, gezien het huidige aankoopbeleid?
„Dit seizoen hebben we bijna niet in spelers kunnen investeren, er zijn voornamelijk transfervrije spelers en huurspelers gehaald. Natuurlijk zullen investeerders kritisch zijn en zullen wij als club lering moeten trekken over hoe dingen gegaan zijn in het recente verleden. Ze steken hun geld alleen in de club als ze er vertrouwen in hebben dat er iets goeds mee gebeurt. Dat klimaat zullen wij moeten creëren.”

FC Twente heeft een gezamenlijke jeugdopleiding met Heracles en draagt jaarlijks globaal 2,5 miljoen euro bij. Heracles minder dan 2 ton. Bij degradatie kan dat niet zo verder…
„Die afspraken zijn vastgelegd in een contract. Dat is een contract voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van tenminste een jaar. We gaan daarover met Heracles in gesprek. Die verhouding in verdeling van de kosten is inderdaad opmerkelijk.”

De rvc ontbeert voetbalkennis. Bernard Fransen beheert ‘voetbalzaken’, maar is geen insider en nog nooit bij een training gezien. Wanneer komt er een echte voetbalman in de rvc?
„Wij zijn daar wel naar op zoek, maar we hebben de juiste persoon nog niet gevonden. Dat is niet zo eenvoudig. Het is geen gemakkelijke portefeuille, want het is niet de bedoeling dat de commissaris voetbalzaken de directie of de trainer voor de voeten loopt. Dat luistert heel nauw.”

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Emiel Muijderman

Deel deze pagina: