Live Live

Raad Losser niet mee in strijd tegen parkeertarieven MST

Gepubliceerd: Vrijdag 12 april 2019 10:09

Raad Losser niet mee in strijd tegen parkeertarieven MST

Burgerforum-fractievoorzitter Lies ter Haar legt zich nog niet neer bij de verhoging van de parkeertarieven bij MST in Enschede. Maar haar motie om het Losserse college ertoe te bewegen actie te ondernemen, behaalde geen meerderheid in de gemeenteraad.

Burgerforum-fractievoorzitter Lies ter Haar legt zich nog niet neer bij de verhoging van de parkeertarieven bij MST in Enschede. Maar haar motie om het Losserse college ertoe te bewegen actie te ondernemen, behaalde geen meerderheid in de gemeenteraad.

Een sympathieke motie, noemde CDA-fractievoorzitter Ellen Visschedijk het. „Maar wat kunnen we ermee?”, vroeg ze zich hardop af. Eerder voerde Ter Haar zelf al actie door contact te zoeken met de gemeente Enschede, MST en het provinciebestuur. Maar tot nu toe kreeg ze nul op het rekest. „De reacties in Enschede zijn duidelijk, dus wat kunnen we nu nog doen?”, aldus Visschedijk.

Tussenstap
De CDA-fractievoorzitter vindt het jammer dat Burgerforum zich nu pas wendt tot de raad. „Als dat eerder was gebeurd, hadden we samen een vuist kunnen maken. Dan hadden we bijvoorbeeld ook collega’s in Noordoost-Twente kunnen benaderen en zouden we sterker staan. En dan had u best de credits kunnen krijgen.”

„Misschien had ik inderdaad een tussenstap kunnen maken”, antwoordde Ter Haar. „Maar dat lijkt me geen reden om je er dan maar bij neer te leggen. Al zou het leiden tot niets, ik denk dat je het alsnog moet proberen.”

Fors verlagen
Daarom diende Burgerforum een motie in, waarin die het college van B en W opdraagt om alles wat in zijn vermogen ligt in het werk te stellen opdat de parkeertarieven fors worden verlaagd en daarbij ook de samenwerking te zoeken met omliggende gemeenten. De overige raadsleden denken dat het niets meer uit zal halen en stemden daarom tegen de motie.

Ronald Ringenoldus (D66) noemde de motie mosterd na de maaltijd. „Het doel van deze motie is aandacht te vragen voor het probleem. Maar die aandacht is er al breed geweest.”

Geen oplossingJimme Nordkamp (PvdA) vroeg zich bovendien af wat Burgerforum nou concreet wil met de motie. „Er wordt geen oplossing genoemd, alleen gevraagd om ‘iets’ te doen. Als er wel actief een oplossing wordt genoemd, gaan wij daar graag in mee. Maar nu wordt alleen het probleem benoemd.”

De gemeenteraad legt zich dus neer bij de hoge parkeertarieven. Ringenoldus vroeg zich af hoe groot het probleem is. „We zijn niet voor alles afhankelijk van Enschede. In Oldenzaal staat een goede polikliniek. In Hengelo en Almelo staan ziekenhuizen met lagere parkeerkosten en ook over de grens kan men voor bepaalde zaken terecht. Er zijn dus wel alternatieven.”

Aftrekbaar
Wethouder Anja Prins merkte op dat de parkeerkosten deels aftrekbaar zijn van de belasting. Ze verwijst bezoekers van MST in Enschede door naar de Consumentenbond, waar een checklist staat met de aftrekbare kosten na een medisch bezoek.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Robin Hilberink

Deel deze pagina: