Live Live

PVV niet enthousiast over plan voor 250 woningen op Het Rutbeek

Gepubliceerd: Donderdag 10 oktober 2019 15:23

PVV niet enthousiast over plan voor 250 woningen op Het Rutbeek

De PVV zet vraagtekens bij de beoogde ontwikkeling van 250 recreatiewoningen in het Het Rutbeek. De raadsfractie vraagt zich af of een dergelijk groot project in de nabijheid van landbouw- en natuurgebieden anno 2019 nog wel wenselijk is.

Het PVV-gemeenteraadslid Alberto Blömer heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over het plan voor de recreatiewoningen. Het plan dateert al uit 2013. De aanleiding voor Blömers vragen aan het college van burgemeester en wethouders is de aanwezigheid van landbouw- en natuurgebieden en de actuele stikstofcrisis.

Zorgen
Binnen de gemeente leven de nodige zorgen over de mogelijke gevolgen van de huidige stikstofregels voor het Het Rutbeekplan. Het recreatiepark ligt in de buurt van de beschermde Natura 2000-gebieden Buurserzand en Haaksbergerveen én Witte Veen.

Blömer stelt in zijn vragen aan het college vast dat de landelijke overheid recent heeft aangegeven dat zuinig omgesprongen dient te worden met natuur- en landbouwgebieden en vraagt zich af waarom de gemeente Enschede daar geen gehoor aan geeft.

Verkeersbewegingen
De PVV werpt bovendien de vraag op hoe de achthonderd extra verkeersbewegingen die de ontwikkeling van het bungalowplan oplevert zich verhouden met het stikstofbeleid. De partij vreest voorts voor de veiligheid van wandelaars en weggebruikers door het bouwverkeer.

Ook de forse toename van het aantal verkeersbewegingen na de oplevering van de woningen kan gevaarlijke verkeerssituaties opleveren, zo vreest de PVV'er.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Frans Nikkels

Deel deze pagina: