Live Live

PvdA’er Ben Kokkeler: ‘Cultuur verdient meer prioriteit’

Gepubliceerd: Vrijdag 15 maart 2019 08:55

PvdA’er Ben Kokkeler: ‘Cultuur verdient meer prioriteit’

Wat willen politici uit deze stad bereiken in Provinciale Staten (PS)? Een Enschedese blik op de kandidatenlijst. Vandaag: Ben Kokkeler (PvdA), plaats 10.

Het doet hem pijn als hij merkt dat mensen kunst tegenwoordig niet als een linkse, maar rechtse ‘hobby’ beschouwen. „Bij rechts bestaat een beeld dat je het er naast je werk even bij doet. Verschrikkelijk”, zegt Ben Kokkeler. Hij ziet kunst en cultuur als een volwaardig vak. „Dat behoort de samenleving fatsoenlijk te belonen, omdat kunst gezien mag, nee, móet worden.”

Als het aan Kokkeler - kandidaat-Statenlid voor de PvdA op plaats 10 en de afgelopen vier jaar burgerlid van de Staten - ligt, worden de inwoners van Overijssel daartoe royaal n de gelegenheid gesteld. „Ik pleit ervoor dat één keer per jaar alle culturele instellingen gratis bezocht kunnen worden.”

Verbinden
Zijn pleidooi komt voort uit de overtuiging dat cultuur verbindt. „Het zorgt voor gemeenschapszin. Een opa die met zijn kleinzoon een museum bezoekt, dat is toch prachtig. Daarom is de bijdrage die kunstenaars leveren aan een kleurrijke samenleving zo waardevol. Dat is de reden dat ik vind dat iedereen tenminste één keer in het jaar zou moeten kunnen genieten van cultuur. Het is ook de reden dat ik vind dat cultuur bij alle partijen, ook in de provincie in een top-zoveel een van de prioriteiten zou moeten zijn.”

Want: cultuur is ook economisch van grote betekenis. „Het is klinkende munt. Kijk naar Duitsland, waar ze in Enschede terecht zoveel aandacht voor hebben. Duitsers in onze grensstreek zijn zeer geïnteresseerd in ons aanbod aan kunst en cultuur, de behoefte om Twente of andere delen van de provincie te bezoeken is er groot. Dat rechtvaardigt meteen waarom we in de provincie meer dan we in het verleden hebben gedaan de blik naar het oosten zouden moeten richten. Daarom zijn goede verbindingen naar en vanuit de provincie van belang, dat is de reden dat we als PvdA zo de nadruk leggen op goed openbaar vervoer.”

Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt heeft daarnaast de aandacht van de sociaaldemocraat. „Eddy van Hijum (gedeputeerde, red.) heeft daar veel goeds gedaan, daar ben ik eerlijk in. De regiodeal, het Twents Fonds voor Vakmanschap - alle waardering. Maar het kan beter en er is meer nodig. Dan denk ik ook aan zzp’ers die het moeilijk hebben en tegen de armoedegrens aan zitten. Daar valt veel te doen.”

Of er in deze een rol voor Kokkeler ligt in de Staten, is de vraag. Hij was de afgelopen vier jaar burgerlid, maar staat tiende op de lijst bij de PvdA. Die plek biedt niet meteen zicht op een Statenzetel. Vier jaar geleden greep hij naast een ‘gewone’ zetel omdat partijgenoot Zafer Aydogdu met voorkeurstemmen werd gekozen. „Toen kwamen we een paar stemmen te kort voor zes zetels. Ik ben hoopvol, heb vertrouwen in een goede uitslag.”

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Annina Romita

Deel deze pagina: