Live Live

Psychiatrische afdeling MST moest eerder afslanken door een tekort aan personeel

Gepubliceerd: Woensdag 10 juli 2019 13:45

Psychiatrische afdeling MST moest eerder afslanken door een tekort aan personeel

Ziekenhuis MST in Enschede wilde de psychiatrie langzaam afbouwen. Maar dat is niet helemaal gelukt vanwege het personeelstekort. Daarom gingen er per 1 mei al elf bedden af. Eigenlijk had het ziekenhuis hiermee willen wachten tot 2020.

De bedoeling was namelijk om stapsgewijs terug te gaan van 23 naar 17 bedden per 1 mei. De volgende stap zou zijn: van zeventien naar twaalf bedden per 1 januari volgend jaar. Dat bleek praktisch onhaalbaar. "We hadden onvoldoende verpleegkundigen", aldus Michiel Gerlagh, bedrijfskundig manager van het MST. Zo kwam het dat de teruggang naar twaalf bedden al op 1 mei een feit was.


Toereikend
De bedden liggen continu vol, zegt psychiater Alexandâr Alexandrov. Dat kan op krapte duiden. Maar de ziekenhuisleiding gelooft dat niet. Die denkt dat het huidige aantal bedden toereikend is. Gerlagh: "Het gaat op papier om elf bedden minder. Maar netto om zes of zeven. Gemiddeld waren namelijk maar achttien of negentien bedden bezet. De afbouw van nu valt op het grote geheel best mee. In de regio hebben we alles bij elkaar meer dan driehonderd bedden.''

Voldoende capaciteit is belangrijk. Het MST mag namelijk geen 'nee' zeggen als er ergens anders in het ziekenhuis iemand een crisispatiënt wordt voor de psychiatrie. In dat geval moet een bed klaarstaan of worden vrijgemaakt. Voor crisisgevallen van 'buiten' heeft het ziekenhuis die wettelijke opnameplicht niet. Dan is Mediant of een andere ggz-instelling aan zet.

Toezeggingen raad van bestuur
De cliëntenraad van het MST wees het reorganisatieplan eerder af. Eén van de bezwaren was de teruggang in capaciteit. Een andere reden was de verminderde keuzevrijheid. Gerlagh heeft daar begrip voor. "Een deel van de patiënten gaat liever naar het MST dan naar Mediant. Dat is minder stigmatiserend." De cliëntenraad ging uiteindelijk overstag. Maar niet na zekere toezeggingen van de raad van bestuur.

"Die toezeggingen gingen over de groeiafspraken die zijn gemaakt met Mediant. Dat is onze grootste partner. Samen met Mediant willen we naar de zorgverzekeraar voor extra bedden. Als er in de ggz vier of vijf bijkomen, moet dat genoeg zijn'', aldus Gerlagh. Alexandrov: ,,We gooien de deur niet van vandaag op morgen dicht voor patiënten. De afbouw gaat geleidelijk."

‘Intensieve samenwerking’
Mediant zegt dat het te vroeg is om de vraag of de wachtlijst zal oplopen te beantwoorden. In een schriftelijke reactie: "Crisis hoeft nooit te wachten. De intentie is dat we een intensieve samenwerking aangaan met het MST zodat cliënten op de juiste plek worden opgenomen en een goede behandeling krijgen.”

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: MST

Deel deze pagina: