Live Live

Psychiatrie MST levert bijna helft van aantal bedden in

Gepubliceerd: Woensdag 10 juli 2019 08:13

Psychiatrie MST levert bijna helft van aantal bedden in

Ziekenhuis MST heeft het aantal bedden op de afdeling psychiatrie met bijna de helft, tot twaalf, gereduceerd. Sinds kort worden in de kliniek alleen nog patiënten met ernstige geestelijke én lichamelijke klachten opgenomen.

Psychiatrische patiënten die geen lichamelijke klachten hebben worden in het vervolg door het Enschedese ziekenhuis doorverwezen naar Mediant, instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Twente.

Psychiater Alexandâr Alexandrov zegt dat het MST streeft naar een scherpere afbakening van de patiëntenpopulatie. „We zijn in de loop der jaren meer en meer op een algemeen psychiatrisch ziekenhuis gaan lijken. Maar onze taak ligt daar waar sprake is van een wisselwerking tussen psychisch en lichamelijk functioneren. Die doelgroep krijgt hier binnen de medisch-psychiatrische unit multidisciplinaire zorg. De psychiater is de hoofdbehandelaar. Hij werkt samen met andere medisch specialisten.”

Gevoelig
De reorganisatie is maandenlang voorbereid en ligt intern gevoelig. Zo wees de cliëntenraad het plan eerder af. De gevoeligheid heeft te maken met de bijna-halvering van het beddenbestand: van 23 bedden in 2018 naar 12 nu.

Maar ook het feit dat opname op de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis minder stigmatiserend heet te zijn dan opname in een psychiatrische kliniek speelt een rol, zo bevestigt Alexandrov. Hoe het ook zij: alleen de medisch-psychiatrische unit (MPU) blijft dus over in het MST. „We worden meer dan voorheen de intensive care van de psychiatrie”, zegt Alexandrov.

Dure zorg
De maatregel levert het ziekenhuis in Enschede ook geld op, bevestigt Michiel Gerlagh, bedrijfskundig manager van het MST. Psychiatrie is dure ziekenhuiszorg, zegt deze. De besparing die het MST bereikt door de beddenreductie was volgens hem niet de hoofdreden voor de reorganisatie. „Maar het speelt wel een rol. Ziekenhuizen moeten scherp zijn op de financiën.” Waar eerder de psychiatrie zat, zitten straks orthopeden van MST.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Rutger Borgerink

Deel deze pagina: