Live Live

Project De Kop in Enschede loopt fikse vertraging op

Gepubliceerd: Donderdag 30 januari 2020 10:27

Project De Kop in Enschede loopt fikse vertraging op

Het ambitieuze stadsvernieuwingsplan De Kop in Enschede loopt een jaar vertraging op. De bestemmingsplanprocedure zal pas in de zomer in werking worden gesteld, doordat de ontwikkelaars LIFE en de Ten Brinke groep het plan opnieuw aan het doorrekenen zijn.

Erwin Waanders | Tubantia

In oktober vorig jaar kwam de Belgische ontwikkelaar LIFE met de Ten Brinke groep als nieuwe partner om samen het meer dan 150 miljoen kostende project te realiseren. Toen al gaf Ten Brinke aan het hele plan eerst tegen het licht te willen houden om te bekijken of het door de gestegen bouwkosten niet te ambitieus is. Nu blijkt dat het plan nog niet klaar is en mogelijk in afgeslankte vorm wordt getekend.

Uitstel
Volgens wethouder Jeroen Diepemaat betekent het jaar uitstel niet dat er aan het oorspronkelijke plan wordt getornd. „Het is aan de ontwikkelaars om te komen met een haalbaar plan en het is aan ons om de ambities die we met elkaar hebben afgesproken voor De Kop overeind te houden. Pas als dat het geval is, kunnen we een bestemmingplan in procedure brengen dat aan al die eisen voldoet.”

De ontwikkeling op de Kop van de Boulevard is het grootste en belangrijkste plan voor centrumontwikkeling in Oost-Nederland. Het voorziet in de bouw van meer dan vijfhonderd appartementen in meerdere woontorens op de Kop van de Enschedese Boulevard 1945. LIFE en de Ten Brinke Group nemen de bouw van de appartementencomplexen voor hun rekening en de gemeente doet de aanpassing van de openbare ruimte.

Doorrekenen

LIFE en de Ten Brinke Group beoordelen nu het plan en dat moet leiden tot een plan met een evenwicht tussen betaalbaarheid en architectonische- en stedenbouwkundige ambities. „De investering in de openbare ruimte staat los van de investeringen in het plan De Kop”, zegt Diepemaat. „Die aanpassingen en investeringen hadden we toch wel moeten doen. Dus los van het feit of De Kop door zou gaan, hadden we hier aan het werk gemoeten.”

De extra plankosten die nu gemaakt worden, worden door de gemeente aan LIFE en de Ten Brinke-groep doorberekend. Dat gaat om 200.000 euro. Doordat de gemeente de grond waarop De Kop gerealiseerd wordt een jaar langer in beheer heeft, zal dat een extra kostenpost van 300.000 euro betekenen. Die komt ten laste van de grondexploitatie. „Dat zijn extra beheerskosten en rente”, geeft Diepemaat aan.

De oorspronkelijke doelen voor het gebied blijven volgens Diepemaat onverminderd staan. „Die afspraken over de kwaliteit en het niveau liggen verankerd en daar gaan we niet aan tornen. We zijn en blijven in gesprek met LIFE en Ten Brinke om te komen tot een realistisch plan dat aan die eisen voldoet.”

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: LIFE/gemeente Enschede

Deel deze pagina: