Live Live

Prinsessetunnel in Enschede als waterbuffer

Gepubliceerd: Dinsdag 28 augustus 2018 08:45

Prinsessetunnel in Enschede als waterbuffer

Stresstesten van adviesbureau’s waarschuwen dat 40 procent van de huizen in Enschede dreigen onder te lopen bij hevige regenval. Zo’n stresstest is straks in elke gemeente verplicht. Enschede heeft al in 2013 de zwakke plekken bij extreme regenbuien in kaart gebracht onderneemt maatregelen.

‘Extreem’ begint in dit geval al bij een hoosbui waarbij er per uur 30 millimeter (ofwel 30 liter) regen per vierkante meter valt. Rioolstelsels kunnen zo’n grote hoeveelheid neerslag niet aan. Dat levert in Enschede bekende plaatjes op van ondergelopen tunnels en winkelstraten. Het klimaat verandert en dat betekent dat buien in deze categorie (en zwaarder) steeds vaker voorkomen.

Als de dag van gisteren
De regenbui die Enschede op 26 augustus 2010 trof staat op de ambtelijke burelen symbool voor de gevolgen van extreme hoosbuien. Beleidsadviseurs Rik Meijer en Koen Wagelaar van de gemeente weten het nog als de dag van gisteren. Aan de Mozartlaan op het Bolhaar ging het helemaal mis. De Prinsessetunnel, Tubantiatunnel en de tunnel aan de Auke Vleerstraat stonden binnen de kortste keren vol water. Op eigen initiatief voerde de gemeente een waterstresstest uit, om de zwakke plekken in kaart te brengen.

De stresstest is een uitvoerige en gaat verder dan alleen de capaciteit van het rioolstelsel. Enschede ligt op een stuwwal. Het water stroomt dus naar de lage punten en die liggen ten westen en ten noorden van het centrum. Daar ontstaan dus ook de problemen. Koen Wagelaar: „We hebben de hoogteverschillen in de berekeningen meegenomen. We zien de straten dus als een extra rioolbuis.” Daarbij maakt het ook nog uit of de bui uit het oosten of uit het westen komt. „Bij een bui uit het oosten stroomt het regenwater naar de lager gelegen gebieden”, zegt Rik Meijer. „Daar zijn de riolen en waterbuffers dus al ‘vol’ voordat de bui zelf arriveert.”

Waterafvoer
Door de jaren heen zijn er maatregelen genomen die overstromingen moeten beperken. Bij de spoortunnel aan de Auke Vleerstraat zijn extra rioolsluizen geplaatst. Bij hevige regenval gaan de sluizen open en stroomt het water massaal voorbij de rioolwaterzuivering rechtstreeks het Kristalbad in. Ook bij toekomstige bouwplannen wordt rekening gehouden met waterafvoer. Aan de Oldenzaalsestraat komt een megadrainage, die wateroverlast in de binnenstad moet voorkomen. Als de Haaksbergerstraat op de schop gaat voor bouwplan Kop Boulevard vormt de waterhuishouding een belangrijk aspect.

Soms wordt de waterstroom een handje geholpen. Aan de Mozartlaan, waar het regenwater min of meer bleef ‘hangen’, zijn vertragende hobbels weggehaald zodat het water doorstroomt naar lager gelegen buitengebieden. De parkeerplaats van Roessingh is een ‘waterplein’ geworden. Dat houdt in dat het terrein bij hevige buien fungeert als snelle afvoer van regenwater.

Kwetsbaar
Niet overal zijn er fysieke maatregelen te nemen. „De Prinsessetunnel zal altijd een kwetsbaar punt blijven”, zegt Rik Meijer. Zelfs met maatregelen die miljoenen euro’s kosten. De gemeente heeft geaccepteerd dat de tunnel onder water komt te staan, maar wil voorkomen dat auto’s zich in het water vastrijden, met alle gevolgen van dien. „Als de Prinsessetunnel nu dreigt onder te lopen, gaan alle verkeerslichten richting de tunnel op rood”, zegt Koen Wagelaar. „De bordjes met de maximale doorrijhoogte boven de tunnel draaien dan automatisch om en veranderen in een rijverbod.”

Het verkeer kan via de Tubantiatunnel toch aan de andere kant van het spoor komen. In die tunnel zijn wel extra maatregelen genomen om overstroming te voorkomen. Hoewel het systeem al enige tijd is geïnstalleerd, is het in de praktijk nog niet toegepast.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Wouter Borre

Deel deze pagina: