Live Live

Pakkans illegale motorcrossers en lakse hondenuitlaters in Overijssel vergroot

Gepubliceerd: Dinsdag 04 december 2018 11:23

Pakkans illegale motorcrossers en lakse hondenuitlaters in Overijssel vergroot

Afvaldumpers, motorcrossers en lakse hondenuitlaters krijgen het moeilijker. Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in Overijssel mogen voortaan ook buiten hun eigen grondgebied controleren en bekeuren. Dat betekent dat de pakkans bij overtredingen groter wordt.

Boa’s werken onder meer bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de waterschappen, de provincie Overijssel, gemeenten, Rijkswaterstaat en landgoedeigenaren. Tot nu toe mochten ze alleen binnen hun eigen gebied controleren en handhaven. Maar dankzij een samenwerkingsafspraak tussen veertig partijen kunnen ze nu overal overtreders aanpakken.

Dat betekent bijvoorbeeld dat een waterschapsmedewerker ook motorcrossers in een natuurgebied kan bekeuren en dat een jachtopziener achter afvaldumpers aan kan gaan. Het nu gesloten convenant is opgesteld in nauwe samenwerking met politie en het Openbaar Ministerie.

Druk op het buitengebied
Volgens Rob Heetland van de provincie Overijssel is de samenwerking uit noodzaak geboren: “We zien dat er steeds meer druk op het buitengebied ontstaat. Vooral recreatief. Hierdoor komen er ook meer overtredingen voor. Van loslopende honden in het broedseizoen, tot illegaal crossen met motoren en van het dumpen van (bouw)afval tot stroperij. Er zijn altijd te weinig toezichthouders om elke overtreding vast te stellen, maar door de bevoegdheden uit te breiden naar andere terreinen en door beter gebruik te maken van elkaars expertise, kan de pakkans toch worden vergroot. Zo kan een boa een illegale motorcrosser blijven achtervolgen, ook als die toevallig het gebied van een andere terreinbeheerder inrijdt.”

Het is de bedoeling dat de samenwerking ook leidt tot meer uitwisseling van kennis en informatie tussen de verschillende partijen. Ook moeten er gezamenlijke handhavingsacties worden georganiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van afvaldumping of loslopende honden.

Meer ogen en oren
De samenwerking tussen verschillende boa’s is al langer de praktijk in het waterrijke gebied in de Kop van Overijssel. Vanwege de intensieve recreatie en de verschillende beheerders in dat gebied werken zo’n twintig boa’s van negen verschillende partijen gezamenlijk aan handhaving en controles. De samenwerking zorgt voor meer ogen en oren in het veld, zeggen betrokkenen. De goede resultaten daar leidden ertoe dat die aanpak nu in heel Overijssel uitgerold wordt.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Reinier van Willigen

Deel deze pagina: