Live Live

Overijssel zet stap naar weide zonder koeien

Gepubliceerd: Donderdag 05 september 2019 22:07

Overijssel zet stap naar weide zonder koeien

Het weideseizoen loopt ten einde, de komende maand gaan steeds meer koeien terug de stal in. De kans dat ze komend voorjaar weer feestelijk en dartelend de weide in mogen, wordt steeds kleiner. De provincie Overijssel wil een vrijstelling die beweiding mogelijk maakt, schrappen. Tot ontzetting van het CDA.

De schok was groot, in mei van dit jaar. De Raad van State deed een vergaande uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Die had onder meer tot gevolg dat alle boeren in Overijssel voor het komende seizoen een vergunning moeten aanvragen als ze hun koeien in de wei willen laten lopen of hun grond willen bemesten. Maar de soep leek minder heet te worden gegeten dan opgediend: er was een vrijstelling die voor de vergunningplicht gold. Koeien konden in de wei blijven. Maar die vrijstelling is nu door de provincie Overijssel geschrapt.

Ondoenbare klus
De provincie heeft simpelweg geen keuze, vinden gedeputeerde staten. Dus elke individuele boer moet straks een vergunning aanvragen voor beweiden en bemesten. Een onwerkbare en ondoenbare klus, zegt boerenbelangenorganisatie LTO. Een woordvoerder van de provincie sust de gemoederen. „Boeren gaan voorlopig de gevolgen niet merken. Tot er duidelijkheid is vanuit Den Haag voor een landelijke oplossing, gaan wij niet handhaven. De boeren zouden de koeien nu eigenlijk al op stal moeten houden, maar we gaan de koeien niet de stal in jagen.”

Het CDA in Overijssel is niet te spreken over het schrappen van de vrijstelling. „Het besluit om vooruitlopend hierop de vrijstelling uit de omgevingsverordening in Overijssel al te schrappen, heeft ons zeer verrast”, zegt CDA-Statenlid Karin van der Toorn. De partij vindt dat de provincie moet wachten op een uitspraak uit Den Haag over beweiden en bemesten. „Minister Schouten (Landbouw) heeft beloofd alles op alles te zetten, zodat boeren hun vee in de wei kunnen houden en hun land bemesten.”

Amendement
Het CDA is ook niet te spreken over het gebrek aan communicatie hierover. Op 25 september bespreekt Provinciale Staten de omgevingsverordening, inclusief de vrijstellingspassage die geschrapt wordt. Het CDA kondigt al aan met een amendement te komen, waarin Gedeputeerde Staten de opdracht krijgt te wachten met het schrappen van de vrijstelling tot er meer duidelijkheid is vanuit Den Haag. Het ministerie van Landbouw heeft een adviescollege ingesteld, die zoekt naar een werkbare situatie die landelijk kan worden ingevoerd.

Het is echter maar de vraag of er een andere oplossing komt. De milieuorganisaties die de Nederlandse stikstofwet aanvochten en daarbij gelijk kregen van de Raad van State, kondigen aan geen genoegen te nemen met ‘halve maatregelen’. Wel willen ze graag meewerken aan de komst van een noodwet om uit de impasse te komen. Het terugdringen van de stikstofuitstoot blijft daarbij voor hen het belangrijkste uitgangspunt. Volgens de milieuorganisaties kan de huidige impasse alleen worden opgeheven als met name de intensieve veehouderij en de industrie maatregelen treffen om de stikstofuitstoot aanzienlijk te laten afnemen.

Ze zijn bang dat de adviescommissie met een ‘quick-fix’ komt, gericht op het zo snel mogelijk vlot trekken van de vergunningverlening. In dat geval kondigen ze nieuwe juridische procedures aan. Een forse inkrimping van de veestapel is volgens Johan Vollenbroek, voorzitter van MOBillisation for the environment onvermijdelijk.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Pixabay

Deel deze pagina: