Live Live

Over 1Twente Enschede

Gepubliceerd: Woensdag 07 maart 2018 13:24

1Twente Enschede (voorheen TV Enschede FM) is de publieke lokale omroep voor de inwoners van Enschede en de bijbehorende dorpen. De omroep is in geheel Twente te ontvangen. 1Twente Enschede brengt elke dag actueel nieuws uit Enschede via radio, televisie (TV Enschede), tekst-tv en via www.1twente.nl/enschede.

Daarnaast zijn veel uiteenlopende programma’s te horen en te zien met muziek, human interest, cultuur, sport en informatie. Met een bescheiden budget probeert de omroep een aantrekkelijke programmering neer te zetten en zowel voor als achter de schermen innovatief te zijn, onder meer op social media. 1Twente Enschede is dan ook actief op bijvoorbeeld Twitter en Facebook.

Erkend opleidingsinstituut
De omroep heeft 180 medewerkers, onder wie elf betaalde krachten. 1Twente Enschede is ook een erkend opleidingsinstituut en werkt daarbij samen met onder meer ROC van Twente, Windesheim, Saxion en Universiteit Twente. De afgelopen jaren hebben al veel enthousiaste studenten met goed gevolg hun stage doorlopen bij de lokale omroep of hebben bij 1Twente Enschede afgestudeerd. Meer weten over stagelopen bij 1Twente Enschede?

ANBI
1Twente Enschede is een Algemeen Nut Beogende Instelling, ook wel ANBI genoemd. Nadere informatie hierover is te vinden op de website van 1Twente.  

INN'twente
1Twente Enschede is strategisch partner van INN'twente, een kennisnetwerk in Twente rondom vier O's: overheid, onderzoek, onderwijs en ondernemers. Kijk voor meer informatie op www.inntwente.nl.
 
 
Duurzame ontwikkeling medewerkers
1Twente Enschede is continu bezig de omroep als werkgever te ontwikkelen. In het kader daarvan is het project 'Duurzame ontwikkeling medewerkers' opgezet, waarbinnen de vaste medewerkers van de omroep hun kennis en ervaring op diverse terreinen hebben kunnen verbreden en verdiepen. Dit project is medegefinancierd door de Europese Unie.

Beste Lokale Omroep van Nederland
1Twente Enschede is (als TV Enschede FM) in 2012 en 2011 uitgeroepen tot de Beste Lokale Omroep van Nederland. De omroep uit Enschede kreeg deze Lokale Omroep Awards uitgereikt in Beeld en Geluid in Hilversum. De organisatie won daarnaast ook diverse andere prijzen: Lokale Omroep Award - Crossmediaal (A Meezing Messiah, 2012 en Twitterdebat, 2010), de Lokale Omroep Award nieuws en actualiteiten (Twents Gemeenteraadverkiezingen debat, 2014) en de Lokale Omroep Award - beste radioprogramma (Enschede Actueel, 2011).
Ook hebben diverse medewerkers prijzen gewonnen voor hun werk voor de lokale omroep, zoals Lokale Omroepvrijwilliger van het Jaar Guus Verbeek, Beste Regioverslaggever Martijn de Lange en de Lokale Omroep Award presentatietalent was in 2015 voor Marlieke Gortmaker. In 2016 won TV Enschede FM de Lokale Omroep Award Crossmediaal voor de verslaggeving rondom grondwateroverlast in Enschede. 
Een aantal oud-medewerkers van 1Twente Enschede/TV Enschede FM heeft met de opgedane ervaring de overstap gemaakt naar een baan bij andere regionale of landelijke omroepen, zoals Thomas van Vliet (NCRV), Elger van der Wel (NOS), Jurre Bosman (NPO), Martijn Biemans (Radio 538), Marcel Spijkerman, Inga Tjapkes en Marisa Heutink (alledrie RTV Oost). Omgekeerd is ook een aantal landelijk bekende gezichten actief voor de omroep in Enschede, zoals Merel ten Elzen, Jan Medendorp en Willie Oosterhuis.
 
 
DISCLAIMER
1Twente Enschede/Stichting Omroep Enschede heeft geen winstoogmerk, maar is een vrijwilligersorganisatie die met enkele betaalde krachten en met vele studenten in opleiding dient om inwoners van en geïnteresseerden in Enschede van een lokaal toereikend media aanbod te voorzien. De inhoud van de website wordt door 1Twente Enschede/Stichting Omroep Enschede zorgvuldig samengesteld uit informatie die afkomstig is van diverse bronnen, zoals bijvoorbeeld persberichten, openbare informatiebronnen en als belangrijkste bron de eigen content. 1Twente Enschede/Stichting Omroep Enschede is niet verantwoordelijk voor afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in de hier gepubliceerde/getoonde gegevens.

Disclaimer (beeld-)materiaal
Van een deel van het (beeld-)materiaal zijn rechthebbenden moeilijk te achterhalen. De samenstellers van 1Twente Enschede/Stichting Omroep Enschede hebben datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de de samenstellers van deze website wenden. Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding over. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Auteursrechten
Op alle op de site aanwezige informatie rust auteursrecht. Het is niet toegestaan deze informatie over te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 1Twente Enschede/Stichting Omroep Enschede. U kunt contact opnemen met ons voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal. Zie de contactgegevens van 1Twente Enschede/Stichting Omroep Enschede onder het kopje 'Contact'.
Websites van derden
De websites van derden waarnaar op deze website links zijn opgenomen worden niet door 1Twente Enschede gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. 1Twente Enschede aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.

Persoonlijke gegevens
1Twente Enschede garandeert dat persoonlijke gegevens die u verstrekt strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden wordt doorgegeven of verkocht.

Deel deze pagina: