Live Live

Ontheffing voor doden van dieren op Twente Airport is van de baan

Gepubliceerd: Maandag 03 juni 2019 17:38

Ontheffing voor doden van dieren op Twente Airport is van de baan

De ontheffing voor het doden van dieren binnen de hekken van Airport Twente is van de baan. De aanvrager Technology Base is het eens met de bezwaarmakers die vinden dat de ontheffing veel te ver ging.

Eerder dit jaar verleende het College van Geduputeerde Staten (GS) van Overijssel Airport Twente toestemming om in het belang van de vliegveiligheid dieren te mogen wegjagen en in het uiterste geval ook te mogen doden. De ontheffing was zo ruim dat ook beschermde dieren als dassen werden genoemd. Dat leidde tot bezwaar- en rechtsprocedures van faunabeschermers.

In een brief aan GS schrijft Technology Base nu dat ze van de ontheffing wil afzien en dat ze de aanvraag weer wil intrekken. De bezwaarschriften hoeven wat haar betreft dan niet meer te worden behandeld.

Cees Timmer van Technology Base zegt dat de organisatie ‘wel met de bezwaren kan meeleven’. Hij zegt dat Technology Base de conclusie heeft moeten trekken dat de gevraagde ontheffing ‘te breed’ is geweest.

Bedenktijd
Timmer zegt dat de organisatie nu enkele weken bedenktijd neemt en uiteindelijk met een nieuwe maar meer specifieke aanvraag voor een ontheffing zal komen. Hij benadrukt dat het doodschieten van dieren een uiterste middel is en zo veel mogelijk wordt voorkomen. Bovendien gaat het om een ontheffing op de landingsbaan en het meteen daaraan grenzende land, binnen de omheining.

Het ontberen van de ontheffing heeft volgens hem geen gevolgen voor het vliegverkeer. Volgens hem wil dat niet zeggen dat ze complete onzin is. Hij legt uit dat het ook een preventieve maatregel is, voor het geval er in de toekomst wel overlast is van dieren binnen dat gebied. Nu is dat niet het geval. “We hebben de ontheffing niet acuut nodig, maar ze is zeker geen onzin”, aldus Timmer.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Reinier van Willigen

Deel deze pagina: