Live Live

Onderzoekt wijst uit: aardwarmte winnen onder Enschede kan

Maandag 25 september 2017 21:14

Onderzoekt wijst uit: aardwarmte winnen onder Enschede kan

Geothermie kan wel degelijk ook in de Enschedese bodem. Onderzoek van het Enschedese bedrijf No Nonsense Technical Solutions (NNTS), in opdracht van de gemeente, wijkt daarmee af van een eerder onderzoek in opdracht van de provincie Overijssel.

Uit het onderzoek van de provincie bleek dat voor het winnen van energie met behulp van aardwarmte alleen de bodem in Noord-Oost Twente geschikt zou zijn. Maar volgens Nathan Baak van NNTS was die conclusie vooral het gevolg van het feit dat juist over dat deel van Twente veel boorgegevens zijn. Het is het gebied waar de NAM jaren gas gewonnen heeft. Van de diepe Enschedese bodem waren weinig gegevens. Zoutwinner AkzoNobel boort tot slechts 500 tot 1000 meter.

Aardlaag
NNTS maakte ook gebruik van Duitse gegevens, van boringen vlak over de grens. De conclusie is dat diepe geothermie – tussen de circa 1.500 en 3.000 meter onder de grond – mogelijk is onder Enschede. Er ligt daar een aardlaag, vergelijkbaar met die onder Tubbergen, waaruit door de NAM gas gewonnen is. Deze aardlaag is waterdoorlatend, wat voor geothermie noodzakelijk is.

Ook financieel is geothermie mogelijk, zegt NNTS. De businesscase is nóg beter bij ultradiepe geothermie, vanaf 4.000 meter, omdat de temperatuur daar hoger ligt. Op een diepte vanaf 5 kilometer ligt onder Enschede een aardlaag – de Kolenkalkgroep – die eveneens poreus is en extreem goede eigenschappen heeft voor geothermie.

Risico's
Bij het winnen van aardwarmte worden tot grote diepte buizen in de grond gebracht waardoor water wordt gepompt. Dat water warmt op en die warmte kan vervolgens gebruikt worden om huizen en kantoren te verwarmen. Bij ultradiepe geothermie is de warmte zo groot dat wellicht ook industriële processen ermee gevoed kunnen worden.

Aan geothermie kleven ook risico’s, waarvoor volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) te weinig aandacht is. Daarover zegt Baak dat risico’s op trillingen er altijd zijn wanneer je onder de grond gaat. „Maar die kans is zeer klein. Tenzij je pompt op breuklijnen, dus daar moet je vandaan blijven.”

Over het door SodM genoemde risico van een ‘blow-out’, een plotselinge uitstoting van bijvoorbeeld gas of olie: „Je moet van tevoren in kaart brengen waar bijvoorbeeld gas zit. Dit risico treedt alleen op tijdens het boorproces, niet meer wanneer alles draait.”

Keuze voor duurzaamheid
In de discussie over geothermie, andere nieuwe vormen van duurzame energie en de risico’s, gaat het er volgens Baak vooral om de discussie transparant te houden. „Kijk er realistisch naar: in het dagelijks leven zijn veel risico’s, die we accepteren omdat we iets nodig hebben. In het kader van duurzame energie moet de vraag niet zijn ‘wát willen jullie?’, maar ‘hoe willen jullie het?’. Hoe bereik je het doel: een samenleving die niet meer draait op fossiele energie. Laat mensen zelf de keus, maar wel met een ultimatum. Uiteindelijk moet er wel gekozen worden.”

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en TV Enschede FM - Foto: Pixabay

Deel deze pagina: