Live Live

Omwonenden windmolens: ‘We zijn zijn hierdoor redelijk over de zeik’

Gepubliceerd: Zaterdag 01 februari 2020 11:50

Omwonenden windmolens: ‘We zijn zijn hierdoor redelijk over de zeik’

De torenhoge windmolens die het college van B en W in gedachten heeft, stuiten op onbegrip en verzet in de directe omgeving in het westen van de stad. „We zijn zijn hierdoor redelijk over de zeik.”

Organisaties als de Vereniging Behoud Twekkelo (VBT) en de Dorpsraad Boekelo zijn not amused over het voorzichtige voornemen van de gemeente windmolens te plannen aan de Windmolenweg en langs de N18. „Je krijgt zo langzamerhand het idee dat dit deel van Enschede op energiegebied het wingewest van de stad moet worden”, zegt VBT-voorzitter Bart Overbeek naar aanleiding van de Uitgangspunten Energievisie. Het langverwachte document over duurzame energieopwekking is afgelopen woensdag door het college naar de gemeenteraad gestuurd.

„Dit plaatje zoals het er nu ligt, treft het westen van Enschede onevenredig en te hard”, zegt Overbeek. „Het geeft ons, als betrokkenen die in de directe omgeving zitten, het gevoel dat we indianen zijn die uit de Amazone worden verjaagd.”

Situatieschets
Dat bewuste plaatje is de situatieschets met ‘potentieel kansrijke locaties’ voor windenergie dat het college deze week naar de raad heeft gestuurd. Het voorziet in drie megawindmolens aan de Windmolenweg (1) en langs de N18 (2). De drie beoogde windmolens worden met recht reuzen in het landschap: de wieken reiken met een zogeheten ‘tiphoogte’ tot liefst 230 meter. De drie turbines in het Havengebied zijn iets kleiner (150 meter). Ter vergelijking: de Alphatoren in het centrum is 101 meter hoog.

Overbeek heeft het onbehaaglijke gevoel dat met name de grote molen aan de Windmolenweg de VBT ‘willens en wetens door de strot wordt geduwd’. „En dat terwijl we de gemeente in het voortraject het aanbod hebben gedaan om zelf via een coöperatie of alliantie het energievraagstuk op te pakken. Daarbij willen we, of het nu met zon of wind is, op z’n minst zelfvoorzienend zijn. Maar we hopen veel meer energie te kunnen leveren. Toch wordt hardnekkig vastgehouden aan die windmolens. We zijn hierdoor behoorlijk over de zeik.”

Ergernis
Dat geldt evenzeer voor Jeroen Verhaak. De voorzitter van de Dorpsraad Boekelo vielen vooral de twee beoogde windmolens langs de N18 rauw op het dak. „Ik wist daar niks van”, zegt Verhaak, die naast zijn ergernis over de overlast zijn twijfels heeft over de gehoopte opbrengst van een dergelijke kolossale windmolen. De gemeente gaat daarbij uit van een hoeveelheid energie die 5000 huishoudens kan voorzien. „Maar in Twente waait het aanzienlijk minder hard dan elders, die opbrengst lijkt me dan ook veel te optimistisch voorgesteld.”

Hoe het verder gaat kunnen de twee betrokkenen nog niet zeggen. Het laat zich niettemin raden dat de belangenorganisaties op het geëigende moment via een zienswijze bezwaar aantekenen tegen de locaties. Maar de VBT en de Boekelose dorpsraad gaan nu eerst op korte termijn samen met Usselo in overleg met de gemeente. „Dat wachten we eerst maar even af”, toont Verhaak zich voorzichtig. „Onze hoop is nu gevestigd op de gemeenteraad”, zegt Overbeek. „Die zou dit moeten tegenhouden. Dit dwaze plan moet wat ons betreft hoe dan ook van tafel.”

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede. Foto: Pixabay.

Deel deze pagina: