Live Live

VIDEO | Omwonenden komen met ideeën BATO-textielfabriek Enschede

Gepubliceerd: Maandag 25 maart 2019 08:08

VIDEO | Omwonenden komen met ideeën BATO-textielfabriek Enschede

Een groep bewoners in de buurt van het te ontwikkelen woningbouwproject Operahof in Enschede heeft een reeks alternatieve ideeën en voorstellen gemaakt, die tot verbeteringen van het plan moeten leiden. Volgens de bewoners passen hun ideeën beter bij de wijk Getfert-Perik.

De initiatiefnemers omschrijven de plek waar in het verre verleden de BATO-textielfabriek was gevestigd en waar tot voor kort de Nederlandse Reisopera haar onderkomen had, als een ‘toplocatie’.

Verwijzingen naar vroeger

Volgens de omwonenden noodzaakt dat de plannenmaker om van de Operahof een ‘betekenisvolle plek’ te maken. Het plan in de huidige vorm, met 43 koopwoningen, is dat volgens hen allerminst. Zij vinden de verwijzingen naar het verleden van de locatie met sheddaken en een tuinmuur niet overtuigend genoeg om het historische verhaal te verbeelden.

In het document BATO-terrein - een nieuw perspectief worden aanpassingen geopperd die volgens de omwonenden wel aansluiten bij het cultuurhistorische verleden van de locatie. De groep doet een aantal voorstellen.

Shed
Zo zou ‘De Fabriek’ met twaalf rijwoningen onder een shed moeten worden gerealiseerd, dient er een Ketelhuis met zes appartementen te komen en zien de buurtbewoners ruimte voor Het Kantoor, een ‘generatiehuis’ met acht appartementen voor ouderen en jongeren.

Daarnaast zijn er nog vijf rijwoningen en een groot aantal twee-onder-één-kapwoningen ingetekend. Het aangepaste plan van de omwonenden moet voor een betere verbinding met de omgeving zorgen en voorziet in betere groenvoorzieningen.

Reactie
De voorstellen zijn een reactie op het bestemmingsplan Perikweg 97 dat tot een paar weken geleden ter visie heeft gelegen. Dat plan moet het pad effenen voor de 43 koopwoningen die in de Operahof zijn voorzien.

Het plan van projectontwikkelaar en bouwbedrijf Nijhuis stuitte echter op veel weerstand. De eerste kritiek was afkomstig van erfgoedorganisaties, die de vermeende teloorgang van het waardevolle cultuurhistorische erfgoed hekelden.

Alternatief

Daar komt nu het alternatief van de buurtbewoners bij. Die kondigden het plan in januari al aan tijdens een vergadering van de stadsdeelcommissie centrum. Een paar weken geleden had de groep een gesprek met vertegenwoordigers van projectontwikkelaar Nijhuis en de gemeente.

„We hopen dat er nog wijzigingen mogelijk zijn”, zegt initiatiefneemster Jeannette Hoogenboom, die samen met andere buurtbewoners het uitgewerkte plan medio mei zal toelichten tijdens een vergadering van dezelfde stadsdeelcommissie centrum.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: archief SHSEL

Deel deze pagina: