Live Live

Nog één laatste hobbel voor komst nieuwe moskee in Enschede

Gepubliceerd: Woensdag 26 juni 2019 09:36

Nog één laatste hobbel voor komst nieuwe moskee in Enschede

De politiek kan goed leven met een aangepast verkeersonderzoek rond de komst van het nieuwe gebedshuis op de hoek van de Kuipersdijk en de Wethouder Beversstraat in Enschede. Nu de instemming van de Raad van State nog.

De bouw van de nieuwe moskee is politiek een formaliteit nu een zeer ruime meerderheid in de gemeenteraad akkoord gaat met het aangepaste verkeersonderzoek rond de komst van het gebedshuis. De aanvullende studie moet nog worden beoordeeld door de Raad van State, die een eerste onderzoek als onvoldoende onderbouwd beoordeelde.

Geeft het hoogste rechtscollege alsnog zijn goedkeuring aan het verkeersonderzoek, dan kan het bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk definitief worden vastgesteld en staat niets de bouw van het gebedshuis nog in de weg.

Meerderheid
Dat de politiek goed kan leven met het aanvullende onderzoek naar de mogelijke verkeersoverlast door de moskee op de hoek van de Kuipersdijk en de Wethouder Beversstraat, bleek gisteravond tijdens een extra vergadering van de stadsdeelcommissie Oost. Op twee raadsfracties na beschouwen de meeste partijen het aangepaste bestemmingsplan als een hamerstuk in de gemeenteraad. Alleen DPE en Groep Versteeg aarzelen nog over de vraag of zij het onderwerp willen bespreken in de plenaire raadsvergadering.

Forse vertraging
Het plan voor de moskee werd al in oktober 2017 door de gemeenteraad geloodst. De komst van het gebedshuis liep echter forse vertraging op door de bezwaarprocedure die de naburige bouwmarkt Praxis, supermarkt Nettorama en een omwonende aanspanden bij de Raad van State. Die stelde in maart van dit jaar vast dat de verkeersintensiteit als gevolg van de komst van de nieuwe moskee onvoldoende was onderbouwd en gelastte aanvullend onderzoek.

Te rooskleurig
De fracties van PVV, DPE en Groep Versteeg zijn van mening dat de gemeente en onderzoeksbureau Goudappel Coffeng de verkeersdruk, de parkeerlast aan de hand van de onderliggende cijfers en de gehanteerde systematiek veel te rooskleurig voorstellen. De maximale bezetting van 625 gebedsplekken leidt volgens het onderzoek tot een verkeersgeneratie van circa 188 motorvoertuigen en de vraag naar 94 parkeerplaatsen.

"Dat is allemaal veel te gunstig berekend", meende Erwin Versteeg van Groep Versteeg. Jan Willem Elferink (PVV) zei te verwachten dat “de Turken straks allemaal bij de McDonald's en de KFC gaan parkeren". Die opmerking werd hem door raadscollega's Ayfer Koç (CDA) en Gertjan Tillema (D66) niet in dank afgenomen.

Geen knelpunten
Het aanvullende onderzoek leidt niet tot andere conclusies dan in de eerste, afgewezen versie. Daarin werd al aangegeven dat er geen knelpunten in de verkeersafwikkeling worden verwacht. Dat riep de vraag of en waarom de Raad van State nu wel haar goedkeuring zal geven. Volgens de gemeente is het aanvullende verkeersonderzoek veel gedetailleerder dan de aanvankelijke studie.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede

Deel deze pagina: