Live Live

Nieuwe weg Noorderval tussen UT en Airport Twente komt er tóch niet

Gepubliceerd: Vrijdag 24 augustus 2018 11:40

Nieuwe weg Noorderval tussen UT en Airport Twente komt er tóch niet

Het gaat er niet van komen, de Noordelijke Ontsluitingsweg Enschede Kennispark (NOEK). Voor de beoogde verbindingsweg tussen de Universiteit Twente (Kennispark) en de luchthaven (Technology Base) wordt geen budget meer gereserveerd.

In de gemeentelijke begroting was een bedrag van zo'n 4 miljoen euro vrijgehouden voor de NOEK, die ook wel de Noorderval zou worden genoemd. Dat bedrag was overigens bij lange na niet genoeg geweest voor realisatie. De ontsluitingsweg zou twee belangrijke economische pijlers van de stad met elkaar verbinden en bovendien een antwoord zijn op sluipverkeer dat via de Roessingbleekweg door Enschede-Noord gaat.

Sluipverkeer
In het coalitieakkoord hebben Burgerbelangen, D66, VVD, PvdA en ChristenUnie afgesproken dat het budget voor de Noorderval wordt geschrapt. Dat betekent ook dat het budget voor maatregelen tegen sluipverkeer in Enschede-Noord er niet meer is. Die maatregelen zullen met bestaande middelen moeten worden bekostigd.

Of dat gebeurt, moet nog worden vastgelegd. "De vraag is dan welke problemen een hogere prioriteit krijgen en de kans is groot dat niet aan alle wensen van alle bewoners tegemoet kan worden gekomen", zegt een gemeentewoordvoerder.

Het beoogde tracé van de Noorderval zou recht over het Wethouder Horstmanpark gaan. Dat was aanvankelijk ook de reden dat de vier sportclubs het complex zouden moeten verlaten. Het schrappen van de NOEK betekent niet dat de sportvelden geen meerwaarde hebben voor de gemeente. De gronden worden gezien als potentiële woningbouwlocatie in de toekomst.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede - foto: Carlo ter Ellen

Deel deze pagina: