Live Live

Nieuwe plannen voor clubs op Het Diekman in Enschede

Donderdag 02 november 2017 12:12

Nieuwe plannen voor clubs op Het Diekman in Enschede

In een vertrouwelijk document geeft de gemeente Enschede richting aan samenwerking of fusie van voetbalclubs op Het Diekman. De leden zijn straks aan zet.

De vier voetbalclubs op het Diekman hebben een even interessante als loodzware opdracht voor de toekomst van het voetbal in dat deel van de stad. Uit een nog vertrouwelijke concept intentieverklaring, die door de gemeente Enschede is opgesteld en waar de clubs de komende tijd hun gedachten over mogen laten gaan, blijkt dat de gemeente de regie vrijwel volledig bij de clubs legt.

Insteek is een nieuw gemeenschappelijk sportpark met gedeelde clubgebouwen, kleedkamers en velden op een multifunctionele accommodatie. Maar dan moeten de vier zelf met een plan van aanpak komen en - niet onbelangrijk - een gemeenschappelijke begroting.

Het gaat om De Tubanters, Zuid Eschmarke, PW en Sportclub Enschede. Daarnaast participeren ook FC Twente en de gemeente Enschede in het geheel.

Positief
Volgens Bas Veenendaal, voorzitter van Zuid Eschmarke en woordvoerder namens de vier clubs op Het Diekman, geeft het document aan dat de gemeente welwillend is om ver mee te denken met de clubs. "Ik ga niet inhoudelijk reageren op het concept, want we hebben met elkaar afgesproken dat we eerst de leden van onze clubs bij willen praten", zegt Veenendaal.

Uit de conceptverklaring blijkt dat de clubs wel samen moeten werken en uiteindelijk wellicht moeten fuseren om een gemeenschappelijk sportpark te realiseren. In de intentieverklaring staat letterlijk dat een of meerdere clubs wellicht kunnen fuseren. Maar het is duidelijk dat de gesprekken over fusie of een vergaande vorm van samenwerking niet enkel met ambities te maken hebben. Bezuinigingen vanuit de gemeente, teruglopende ledenaantallen en beperkte beschikbaarheid van voldoende en goed kader zijn voor de vier clubs ook redenen geweest om met elkaar in gesprek te gaan over samenwerking. In de concept-intentieverklaring is het doel om te komen tot een gemeenschappelijke accommodatie.

Mochten de clubs de intentieovereenkomst uiteindelijk ondertekenen, dan heeft dat verstrekkende gevolgen, want daarmee geven de clubs hun huidige accommodatie met gebouwen en opstallen op. Bovendien moeten de clubs samen het plan gaan uitwerken: hoe moet het nieuwe sportpark eruit gaan zien, zowel fysiek, organisatorisch en financieel?

Vooral dat laatste betekent dat er een gedegen financiële onderbouwing moet komen van de aangesloten clubs. De gemeente en Sportbedrijf Sportaal hebben hier een ondersteunende rol en zullen zorgen voor het integraal masterplan Diekman. Daarnaast zal de gemeente het omliggende gebied verder uitwerken. De afzonderlijke clubs leggen het concept voor aan hun leden en begin volgend jaar moet er dan een gezamenlijk voorstel rond de accommodatie en masterplan Diekman gepresenteerd worden. In juni volgend jaar moet er dan een plan op detailniveau liggen dat aan de ledenvergaderingen van de clubs kan worden voorgelegd.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en TV Enschede FM. - Foto: Studio Beeld en Verbeelding

Deel deze pagina: