Live Live

Minister: extra wachttijden kwestie tussen Achmea en MST

Gepubliceerd: Woensdag 05 december 2018 14:29

Minister: extra wachttijden kwestie tussen Achmea en MST

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport is niet van plan in te grijpen bij de extra wachttijden in het ziekenhuis MST, voor verzekerden bij Zilveren Kruis of één van de tien andere Achmea-merken.

Bruins laat dat weten op vragen van het SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven. Van Gerven stelde vragen nadat De Twentsche Courant Tubantia meldde dat MST het met Achmea afgesproken budgetplafond met 2,5 miljoen dreigde te overschrijden. Onderhandelingen tussen MST en Achmea leidden niet tot een oplossing, waarna Achmea een extra wachttijd van 4 weken invoerde voor niet-spoedeisende patiënten.

Over rug van patiënten
Volgens Bruins betreft het een kwestie tussen MST en Achmea. Het is volgens hem aan MST een patiënt te informeren en eventueel door te verwijzen naar een ander ziekenhuis. Bruins: „Hier hoort bij dat meningsverschillen over de contractering of over de uitvoering van deze afspraken niet over de rug van patiënten worden uitgevochten, dus niet op deze manier naar buiten komen.”

Keuzevrijheid
De minister gaat niet in op de vraag van Van Gerven of het systeem met budgetplafonds leidt ‘tot een ongewenst inperken van de keuzevrijheid van patiënten’. Juist gisteren werd bekend dat Achmea-verzekerden ook in het Deventer Ziekenhuis geconfronteerd worden met extra wachttijden. Ook daarbij gaat het om een ‘remmende maatregel’, die is genomen omdat anders een overschrijding dreigt van het afgesproken budget.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Emiel Muijderman

Deel deze pagina: