Live Live

Meer bewegingsvrijheid bij plannen Stadscampus Enschede

Maandag 04 december 2017 19:18

Meer bewegingsvrijheid bij plannen Stadscampus Enschede

Om de vervolmaking van de Stadscampus Ariënsplein te versoepelen vraagt het college de raad om meer bewegingsruimte. In een infosessie voorafgaand aan de Stedelijke Commissie presenteert wethouder Jeroen Hatenboer maandagavond de ruimtelijke ontwikkelingsscenario's voor de stad.

Woonmilieu
Het gebied rond de Kop van de Boulevard gaat de komende jaren enorm veranderen. Er wordt rond de 150 miljoen euro geïnvesteerd om er een nieuw, aantrekkelijk woonmilieu in het stadshart te creëren, met woontorens en een aangename openbare ruimte.

Ook de gemeente zal investeren in de omgeving, waarbij ook de verbindingen met het station en het Ariënsplein versterkt worden. Daar gaat de Belgische ontwikkelaar LIFE het vroegere ziekenhuis omvormen tot een onderdeel van de stadscampus van Saxion. In het gebouw komen start-ups/bedrijvigheid, labs, onderwijs, studentenhuisvesting, bedrijfsateliers en ondersteunende functies.

In de plannen van LIFE blijft de hoofdingang aan het Ariënsplein. Het gebouw staat op een 'groene' kavel. Het Ariënsplein (voorplein) wordt een prettige ruimte voor verblijven en ontmoeten - de parkeerplaatsen voor auto's verdwijnen hier.

Er is aandacht voor duurzaamheid. Parkeren voor auto en fiets dient voldoende mogelijk te zijn en mag niet leiden tot een toename van de parkeerdruk in de omgeving. Daarbij worden alle gebruikers en bewoners van het Ariënsplein uitgesloten van het vergunningenstelsel.

Als de gemeenteraad meewerkt, kan LIFE in drie tot vijf jaar in het pand een mix van functies ontwikkelen.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede

Deel deze pagina: