Live Live

Manpower spant geen rechtszaak aan tegen Twentse gemeenten

Gepubliceerd: Maandag 28 januari 2019 21:22

Manpower spant geen rechtszaak aan tegen Twentse gemeenten

Uitzendbedrijf Manpower neemt zijn verlies en spant geen rechtszaak aan tegen de Twentse gemeenten. Die hielden daar wel rekening mee, toen ze in december het lopende contract met Manpower opzegden. Ze zijn ontevreden over de prestaties.

„Beide partijen willen de samenwerking constructief beëindigen. Dat is beter dan elkaar in de rechtbank treffen”, zegt Miranda Grijsen namens de Twentse gemeenten. Ze zegt dat Manpower en de gemeenten dit wederzijds hebben besloten. In december stuurde de gemeente Enschede namens de regio een brief naar de uitzendorganisatie waarin ze aangaf dat Manpower al vanaf het begin van het contract, in juli 2017, niet aan de eisen voldeed. Het ging mis bij het factureren van uren, bij het voorzien van vacatures en er zijn te veel klachten over het werk van Manpower.

Vijfhonderd flexwerkers
Namens de gemeenten zijn twee ingebrekestellingen verstuurd naar het uitzendbedrijf. Tot 1 november had die de tijd om de boel op orde te brengen, maar dat is niet gelukt. Via het contract werken vijfhonderd flexwerkers bij de betrokken gemeenten, Regio Twente, Veiligheidsregio Twente, Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Onderhoud Enschede, Stadsbank Oost Nederland en de sociale werkvoorziening SWB Midden Twente.

Flexwerkers kregen maandag in een informatiebijeenkomst te horen dat ze vanaf eind deze week via Tempo Team werken. In Twente is die onderneming aangetrokken om tijdelijk vacatures op te vullen en contracteren te regelen. Dat is een voorlopige situatie, omdat de lokale overheden een nieuwe aanbesteding uitschrijven. Dat gebeurt waarschijnlijk in september.

Urenregistratie
„Lopende contracten bij Manpower blijven in stand. Aflopende arbeidsovereenkomsten gaan voorlopig naar Tempo Team. Die werkt met dezelfde cao. Dus de arbeidsomstandigheden en de salariëring veranderen niet”, zegt Grijsen namens de gemeenten en de contractpartijen. Ze benadrukt dat de flexwerkers zich geen zorgen hoeven te maken over de nieuwe situatie die na 1 februari ontstaat. „De medewerkers krijgen een ander contactpersoon. Verder verandert hooguit iets in de details. Denk aan een andere urenregistratie.”

Een woordvoerder van Manpower bevestigt dat de samenwerking zo goed als afgerond is. „We gaan er op korte termijn uitkomen.” Of het uitzendbedrijf in september meedoet met de aanbesteding is nog onduidelijk.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Lars Smook

Deel deze pagina: