Live Live

LTO noemt D66-plan voor halveren veestapel ‘bizar’

Gepubliceerd: Dinsdag 10 september 2019 13:37

LTO noemt D66-plan voor halveren veestapel ‘bizar’

Het halveren van de veestapel lost het stikstofprobleem volgens LTO niet op. De landbouworganisatie noemt het D66-plan ‘bizar’.

Een proefballonnetje dat feitelijk onjuist is en geen recht doet aan de complexiteit van het probleem. Zo beoordeelt LTO Noord het plan van D66 om de Nederlandse veestapel te halveren. Een woordvoerster van de afdeling Oost verwijst naar een persbericht van de landelijke LTO waarin het plan dat Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 gisteren openbaar maakte ‘bizar’ wordt genoemd. ‘Een sector die al zoveel heeft gedaan aan verdere verduurzaming verdient een compliment, geen halvering.’

Volgens De Groot is een halvering van het aantal kippen, varkens en geiten noodzakelijk om uit de stikstofimpasse te komen. Ook het aantal koeien moet daarvoor omlaag. Die impasse is ontstaan doordat de Raad van State het plan voor de aanpak van stikstofuitstoot bij Natura2000-gebieden heeft afgewezen. Daardoor komen zo’n 18.000 (bouw)projecten in het gedrang. In Twente gaat het onder meer om de herontwikkeling van de vroegere Luchthaven Twenthe en de bouw van 250 vakantiewoningen bij Het Rutbeek. Ook zitten acht boerenbedrijven uit Twente zwaar in de problemen doordat hun vergunning voor de bedrijfsvoering ongeldig is geworden.

Kringlooplandbouw
Volgens LTO is de grens voor stikstofneerslag zo laag vastgesteld dat zelfs het verplaatsen van de gehele Nederlandse veestapel naar het buitenland geen oplossing biedt. De landbouworganisatie is daarom voorstander van het zoeken van oplossingen per gebied. Waarbij niet alleen naar de landbouw moet worden gekeken. Daarbij kan de door De Groot genoemde kringlooplandbouw volgens LTO inderdaad helpen. Met een zuinig gebruik van energie en grondstoffen en een zo’n min mogelijke belasting van klimaat, milieu en natuur.

LTO neemt het D66 kwalijk dat de partij ‘in een staat van paniek over tegenvallende peilingen met proefballonnetjes het tapijt onder een hele sector uit probeert te trekken’. De Groot zou moeten beseffen hoe hard het bij boerenfamilies aankomt als hij zegt dat de helft van hen geen bestaansrecht meer heeft, vindt de landbouworganisatie.

‘Generieke maatregel te simpel’

De veestapel halveren om zo de stikstofuitstoot terug te dringen, zoals D66 betoogt? Dat is te simpel gesteld, zegt Gerard Migchels, onderzoeker bij de Wageningen Universiteit. “Minder dieren kan een oplossing zijn, maar het is niet dé oplossing.”

Zeker in Brabant zal het reduceren van het aantal dieren waarschijnlijk ‘minder effect’ hebben, stelt Migchels. De provincie stelt al aanvullende eisen aan boeren, waardoor de stallen doorgaans moderner zijn dan in de rest van het land. Migchels: “Als een oude stal dicht bij een natuurgebied staat, en je halveert dan het aantal dieren is het effect vele malen groter.”

Er zijn volgens de onderzoeker ook andere opties om de stikstofuitstoot in de landbouw terug te dringen. “Denk bijvoorbeeld aan het verdund uitrijden van mest (met water red.), het gebruik van minder stikstofrijk veevoer of het spoelen van water in een stal. Dat zijn maatregelen die op sommige plekken, zeker in Brabant, veel effectiever zullen zijn dan het verminderen van het aantal dieren. Bovendien is dat in veel gevallen ook goedkoper.”

Migchels stelt dat de generieke maatregel die D66 voorstelt geen recht doet aan de complexiteit van het stikstofprobleem. “Er komt veel meer slimmigheid bij kijken. Ik zou willen adviseren: probeer met het inleveren van zo weinig mogelijk dieren zo veel mogelijk winst te behalen. Daar komt veel slimmigheid bij kijken. In het ene gebied mag er niet gebouwd worden door de varkensboer met een oude stal, op een andere plek is het de industrie die in de buurt ligt, of de melkveehouder. Daar zou je de maatregelen op aan moeten passen.”

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Lenneke Lingmont

Deel deze pagina: