Live Live

Ledeboerpark in Enschede komt terug in oude stijl

Dinsdag 27 februari 2018 15:20

Ledeboerpark in Enschede komt terug in oude stijl

Bewoners, gebruikers en instellingen op 't Wageler zetten samen de schouders onder het beheer van het landgoed. Bedoeling is het Ledeboerpark terug te brengen in de oorspronkelijke Engelse stijl.

Wereldschokkend zijn de voorstellen in het Beheersplan 't Wageler niet. Maar bijzonder is dat voor het eerst een gezamenlijke visie is opgesteld door alle zeventien partijen die zijn betrokken bij het beheer van het landgoed. Drie jaar is gepraat over het plan van aanpak en inmiddels is het gepresenteerd.

Plan
Parkbewoners Johan Kok en Marijke Koopman zijn er blij mee. "Vroeger deed iedereen zijn eigen ding, wat leidde tot hap-snapbeheer. Eindelijk ligt er nu een langetermijnplan van alle participanten, waardoor dit prachtige gebied behouden blijft." Naast ideeën voor het beheer, is bovendien voor het eerst een overzicht gemaakt van alle onderhoudskosten.

Uitgangspunt voor het plan van aanpak is dat dit wordt uitgevoerd binnen bestaand budget van de gemeente, 320.000 euro per jaar. "Daarop wordt niet bezuinigd", aldus stadsdeelwethouder Hans van Agteren. Voor extra kosten zoeken samenwerkende partijen naar andere vormen van financiering, zoals subsidies en sponsoring.

Nieuwe impulsen
Onder leiding van de stadsdeelmanager Noord wordt binnenkort verder gepraat over de uitvoering van de wensen. Belangrijk doel is het terugbrengen van het Ledeboerpark, onderdeel van 't Wageler, in de oorspronkelijke Engelse stijl zoals landschapsarchitect Wattez het in 1880 heeft aangelegd, in opdracht van textielfabrikant Abraham Ledeboer. Het oude koetshuis wordt slechts deels verhuurd aan de Bijenvereniging, maar kan meer invulling gebruiken, bijvoorbeeld als educatieruimte voor natuurorganisatie IVN. Ook de grote broeikas in het park moet weer een functie krijgen, de rolstoeltoegankelijkheid kan beter en er dienen plekken te komen waar honden onaangelijnd kunnen worden uitgelaten.

Daarnaast is er behoefte aan een ecologische impuls. Zo kan de strook landbouwgrond tussen zorgboerderij Viermarken en voetbalclubs Emos en Achilles worden ingericht als ecologische verbindingszone. Verder is er een beheersplan nodig voor de houtwallen in het gebied, inclusief een goede bestemming voor snoeiafval. Ook moet het maaien anders. Niet meer met de klepelmaaier.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede - foto: Emiel Muijderman

Deel deze pagina: