Live Live

Kerkenfusie protestants Glanerbrug is in 2017 een feit

Woensdag 27 december 2017 11:11

Kerkenfusie protestants Glanerbrug is in 2017 een feit

Op de laatste dag van 2017 is de Protestantse Gemeente Glanerbrug een feit. De hervormde kerk en de gereformeerde gemeente hebben de handen ineengeslagen. "We willen verbondenheid uitstralen."

Eigenlijk is de jaarlijkse rommelmarkt in en rond de hervormde kerk aan de Gronausestraat in september 2016 het begin geweest van het samengaan van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente in Glanerbrug. De vloer van de kerk moest na die rommelmarkt in de was worden gezet, waardoor er geen dienst kon worden gehouden op zondag. Leden van de gereformeerde kerk nodigden de hervormde gemeente spontaan uit om naar de kerk aan de Schipholtstraat te komen. En zo geschiedde.

De beide protestantse kerken hebben ruim 110 jaar naast elkaar bestaan in Glanerbrug. En beiden kregen ze de afgelopen decennia te maken met een terugloop van het aantal leden.

De gerformeerde kerk probeerde al sinds 2015 het kerkgebouw aan de Schipholtstraat te verkopen. Dat moest financiële ruimte creëren om het pastoraat met ondersteuning van een predikant in stand te houden. In november 2016 werd het kerkgebouw inderdaad verkocht, aan muziekvereniging Wilhelmina.

In diezelfde maand ging het bestuur op zoek naar een gemeente in de buurt waarbij de gereformeerde gemeente zich zou kunnen aansluiten. In februari 2017 zijn de gemeenteleden gehoord over de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de hervormde gemeente. Zij stemden unaniem in met het voorstel om voor het eind van 2017 beide kerken te verenigen. Ook de leden van de hervormde gemeente reageerden positief op het voorstel. De eerste gezamenlijke dienst werd op 18 juni in de hervormde kerk aan de Gronausestraat gehouden.

Op zondag 31 december, op de laatste dag van het jaar, zal na afloop van de dienst de akte tot vereniging van de Protestantse Gemeente Glanerbrug worden ondertekend. De akte is goedgekeurd door de regionale classis Enschede.

Verbondenheid
De commissie Vereniging Protestantse gemeenten Glanerbrug heeft zich onder leiding van de voorzitters Henriette Kleen Scholten en Fokko de Boer van beide kerkenraden de afgelopen maanden voornamelijk beziggehouden met het opstellen van een nieuw beleidsplan. "Daarin hebben we onder meer vastgelegd dat we streven naar een open en gastvrije gemeente die van betekenis is en blijft voor haar omgeving", blikken Kleen Scholten en De Boer terug op deze periode.

"Daarbij willen we ons in de toekomst laten leiden door het beeld van de brug. Een brug legt immers een verbinding tussen landen, gebieden en mensen die anders van elkaar gescheiden zouden zijn. Geïnspireerd door dit beeld, willen we in Glanerbrug een gemeente zijn die verbondenheid uitstraalt."

Respect
Volgens De Boer kunnen de beide kerken met respect terug kijken op hun historie en de betekenis die ze in Glanerbrug hebben gehad. "Maar nu kijken we alleen nog maar vooruit, maken we ons sterk voor de toekomst", menen De Boer en Kleen Scholten.

"We hebben de afgelopen maanden gemerkt dat het samen naar de kerk gaan soepel is verlopen. Dat is een groot compliment voor de leden van beide kerken. Er is immers niets mooier dan met plezier naar de kerk te gaan."

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede - Foto: Lars Smook

Deel deze pagina: