Live Live

Ingelaste vergadering over opvang kwetsbaren in Broekheurnerborch

Gepubliceerd: Donderdag 06 juni 2019 16:52

Ingelaste vergadering over opvang kwetsbaren in Broekheurnerborch

De beoogde huisvesting van psychisch kwetsbaren in de Broekheurnerborch leidt tot een ingelaste vergadering van stadsdeel Zuid komende woensdag.

De stadsdeelcommissie Zuid van de gemeenteraad spreekt woensdagavond 12 juni met de wethouders Jurgen van Houdt en Arjan Kampman over de veelbesproken opvang van kwetsbare mensen door het RIBW in een vleugel van woonzorgcentrum Broekheurnerborch in de Wesselerbrink. Plaats van handeling is de aula van het Bonhoeffer College aan de Geessinkweg.

Datum
De ingelaste commissievergadering, die plaatsheeft op verzoek van een aantal raadsfracties, staat los van een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners nabij de Broekheurnerborch die de bij de opvang betrokken instanties nog willen beleggen. De datum voor die bijeenkomst is nog onderwerp van overleg tussen het RIBW, gemeente Enschede, zorgorganisatie Livio en woningcorporatie Domijn.

Beroering
De voorgenomen opvang van kwetsbare mensen heeft tot beroering in het zuiden van de stad geleid omdat buurtbewoners vinden dat zij te lang onwetend zijn gehouden van het plan. Toen een groep van ongeveer tweehonderd omwonenden afgelopen maandag tijdens een inloopbijeenkomst als collectief geïnformeerd wilde worden door de instanties, kon dat niet doorgaan omdat de accommodatie en de organisatie van de avond zich daar niet voor leende.

Inspreken
Een aantal betrokken partijen en buurtbewoners zal inspreken bij de ingelaste commissievergadering. Besluitvorming door de gemeenteraad is niet aan de orde. „Er ligt geen raadsvoorstel waarmee partijen moeten instemmen of niet”, zegt wethouder Arjan Kampman. „Maar veel raadsleden hebben aangegeven dat ze nog wel wat vragen hebben over de opvang. Die beantwoorden collega Van Houdt en ik graag. Het is is vervolgens aan de raadsleden wat ze met die informatie doen.”

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Cees Elzenga

Deel deze pagina: