Live Live

In Enschede liggen plannen voor 7 windmolens en bijna 30 zonnevelden ‘op de plank’

Gepubliceerd: Vrijdag 05 juli 2019 19:50

In Enschede liggen plannen voor 7 windmolens en bijna 30 zonnevelden ‘op de plank’

Er zijn al meer dan honderd duurzame plannen bij de gemeente Enschede ingediend. Een groot deel van de initiatieven, waaronder zeven windmolens en bijna dertig zonneparken, is geparkeerd in afwachting van de nog op te stellen Energievisie.

„Er liggen veel initiatieven op de plank, die we er zo af kunnen halen als we een visie over energie hebben”, zei duurzaamheidswethouder Niels van den Berg onlangs in een commissievergadering. De Twentsche Courant Tubantia heeft de gemeente om informatie over de door Van den Berg genoemde initiatieven gevraagd.

80 zonneprojecten, 7 windmolens

Uit het antwoord blijkt dat er 102 duurzame energieplannen zijn binnengekomen en beoordeeld. Bijna de helft hiervan zijn zonnedaken op initiatief van Enschede Energie en Energie Coöperatie Buitengebied Enschede. Die realiseren bij 49 particulieren en bedrijven in het buitengebied in totaal 5 hectare aan zonnepanelen.

Verder zijn er tien locaties aangedragen voor aansluiting op het warmtenet van Ennatuurlijk. Er is een pilot aangemeld voor ‘waterstof als duurzame energiebron’ en vier plannen voor een biomassacentrale als toepassing bij individuele bedrijven. De overige initiatieven zijn 31 zonneparken 7 windmolens.

Helft is kansrijk
Van de zonneparken, variërend van 0,2 tot 15 hectare, zijn er vier in ontwikkeling: een park van 15 hectare van Kronos aan de Schukkinkweg (subsidie verleend, wachten op netwerkaansluiting) en drie zonneparken van samen 12 hectare waarvan de bezwarenprocedure in volle gang is.

De zeven windmolens die zijn geopperd, beperken zich tot het westelijke buitengebied. Hoewel geen locaties zijn genoemd, valt te denken aan de Binnenhaven, de Marssteden, Grolsch en wellicht langs de N18.

Van zonneparken en windmolens die nog ‘op de plank’ liggen, is volgens de gemeente de helft kansrijk. Groen licht komt eventueel pas na vaststelling van de Energievisie, begin 2020.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Gemeente Enschede

Deel deze pagina: