Live Live

Illegale bewoning maakt bewoners Dommelstraat in Enschede radeloos

Gepubliceerd: Dinsdag 14 januari 2020 11:11

Illegale bewoning maakt bewoners Dommelstraat in Enschede radeloos

Dennis Hofs en Erwin Wolbers zitten met hun handen in het haar. De helft van de appartementen in hun complex aan de Dommelstraat wordt door de eigenaren zonder vergunning onderverhuurd, met name aan studenten. De situatie lijkt uitzichtloos.

Wilco Louwes | Tubantia

Zestien appartementen telt het complex aan de Dommelstraat in de wijk Deppenbroek. Dennis Hofs en Erwin Wolbers hebben er elk een in eigendom en in eigen gebruik. Eigenaren van acht andere appartementen hebben hun woonruimte echter onderverhuurd, onder meer aan (buitenlandse) studenten of arbeidsmigranten. De verzameling van zoveel van dit type huishoudens in één flatgebouw levert vervelende situaties op.

Woonoverlast
Al jaren kampen Hofs en Wolbers met woonoverlast vanuit hun eigen complex en naastgelegen flats. Ze lopen tegen muren op, omdat er grenzen zitten aan hun bevoegdheid als bestuurders van de Vereniging van Eigenaren. „Er zijn huisregels en die proberen we de bewoners ook na te laten leven, maar soms voel je je daardoor net een politieagent”, zegt Hofs. Bovendien wordt de communicatie bemoeilijkt door het feit dat die bij een deel van de bewoners in het Engels moet. Bovendien wordt er door de bewoners niet altijd gehoor aan gegeven.

Toen Hofs bij de gemeente Enschede navraag deed over het aantal vergunningen voor onzelfstandige bewoning in hun complex, was hij verbaasd over het antwoord. Slechts één van de eigenaren mag kamers verhuren. Met gemiddeld vier bewoners per appartement zou er sprake zijn van illegale bewoning door tientallen personen.

„Er zijn appartementen waar zelfs de woonkamer is gesplitst voor een extra slaapkamer”, zegt Wolbers. „En dan hebben we het over één gebouw. In het complex naast ons is het nog erger. Daar is zelfs geen Vereniging van Eigenaren meer actief.” VvE Compleet, de VvE-beheerder van de flats, ziet ook de problematiek rond ’niet-correcte verhuur’ in Enschede, maar kan geen uitspraken doen omdat zij de belangen van alle woningeigenaren behartigt.

Al vijftig jaar
Sinds tien jaar vormen de buurmannen Wolbers en Hofs het VvE-bestuur in hun complex. Ze proberen de boel zo goed en zo kwaad als het gaat leefbaar te houden. „Maar het is soms uitzichtloos”, verzucht Hofs. Niet dat er niets is gebeurd. Door de jaren heen zijn de kozijnen, het dak en de portieken opgeknapt. Trots zijn ze op de geplande gevelrenovatie dit voorjaar. „Daar hebben we als woningeigenaren jaren voor gespaard”, weet Wolbers.

De renovatie moet de flat, meer dan een halve eeuw oud, weer een frisse uitstraling geven. Dat is nodig omdat hun woongenot zienderogen afneemt. „Het maakt me in principe niet uit of er twee of - in het geval van studenten - zes mensen in het appartement naast mij wonen, als de overlast maar binnen de perken blijft”, zegt Wolbers.

Tientallen meldingen
Dat laatste is volgens de buurmannen niet het geval. Er is tientallen keren melding gemaakt van geluidsoverlast uit hun flat en naastgelegen flats. Bijgeplaatst afval naast de ondergrondse containers is dagelijkse kost. En het is een hele klus om ervoor te zorgen dat er niet twintig fietsen bij de ingangen van het complex staan.

„Ik woon hier al mijn hele leven”, zegt Wolbers, die zelfs is geboren in het appartement waarin hij nu woont. Hij heeft de sociale samenhang in de straat en de buurt zien verminderen. „Vroeger stonden de deuren van de flats open. Je kon zo bij elkaar naar binnen. Die sfeer is er allang niet meer.” Verhuizen is voor hem eigenlijk geen optie. „Maar wat kunnen we wel? Onze mogelijkheden als VvE houden ergens op. Moeten we dan rechtszaken gaan voeren?”

Wolbers en Hofs wijten de sociale problematiek in hun flat en straat voor een belangrijk deel aan de illegale kamerverhuur. Bij de gemeente zijn elf situaties met kamerbewoning aan de Dommelstraat bekend. De illegale bewoning in hun complex meegerekend wordt meer dan een derde van de woningen in de straat, zoals dat heet, ‘onzelfstandig bewoond’. De bewoning van deze appartementen is vaak tijdelijk van aard en dat maakt dat de band van bewoners met de directe omgeving niet groot is.

Beperkte handhaving
De gemeente Enschede onderkent de problematiek. Het is een van de argumenten voor het instellen van tijdelijke stop op nieuwe kamerpanden, in de aanloop naar nieuw beleid. Deze maatregel komt voor de bewoners van de Dommelstraat te laat. Ook zonder een kamerstop waren hier geen nieuwe kamers meer mogelijk. Er is zelfs een grote kans dat ook de illegale bewoning niet wordt aangepakt.

Eind 2016 heeft de gemeente namelijk via bestemmingsplannen vastgelegd dat er een vergunning moet worden verstrekt als een eigenaar kamers wil bouwen in zijn woning. Maar door deze wijziging van het bestemmingsplan vallen alle bestaande situaties onder het overgangsrecht en worden ze gelegaliseerd.

130 klachten
De gemeente is verplicht om een melding van illegale bewoning te onderzoeken als bewoners een handhavingsverzoek doen. Hoewel er sinds oktober 2018 al 130 klachten over kamerverhuurpanden werden geregistreerd, zijn er van vier jaar tijd slechts negen handhavingsverzoeken bekend. Zo’n verzoek moet wel uitdrukkelijk worden gedaan. Bewoners van de Resedastraat en de E. van de Marckstraat waren bijvoorbeeld in de veronderstelling dat zij een handhavingsverzoek hadden ingediend, maar daar is bij de gemeente niets over bekend.

Saillant is dat de afdeling Handhaving zelf ook gevangen lijkt in het gemeentelijke beleid. Bij een illegale situatie moet eerst worden bekeken of er zicht is op legalisatie via een vergunning of het overgangsrecht. Echter, de tijdelijke kamerstop staat ‚nieuwe’ kamerverhuurpanden niet toe.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Annina Romita

Deel deze pagina: