Live Live

Hornbach in Enschede nog steeds niet welkom

Donderdag 09 november 2017 13:43

Hornbach in Enschede nog steeds niet welkom

Overal waar Hornbach zich in Nederland wil vestigen, ontstaat gedoe en proberen concurrerende bouwmarkten met juridische procedures de bouw van nieuwe vestigingen van de Duitse gigant te verhinderen. Of op zijn minst te vertragen.

In Enschede duurt de discussie over Hornbach onderhand al elf jaar. In die tijd zijn tal van mogelijke locaties de revue gepasseerd, van Usseler Es tot Euregioterrein. Onderzoek over de werkgelegenheid die vestiging van Hornbach zou opleveren, werd door andere belanghebbenden weer ontkracht. Hun stelling is dat een vestiging van de Duitse bouwgigant bij al bestaande bouwmarkten evenveel banen kost als Hornbach oplevert.

Sinds 2014 zijn bij de gemeente tien WOB-verzoeken ingediend door verschillende advocaten van Nederlandse bouwmarktketens. Zij eisen onder andere inzage in de concept koopovereenkomst en de grondexploitatie, alle gemeentelijke gespreksverslagen en onderzoeksrapporten.

Procedures
Daarnaast zijn namens Praxis nog twee gerechtelijke procedures tegen de gemeente in gang gezet, onder andere tegen de ongegrond verklaring van een bezwaarschrift en het niet openbaar maken van de conceptkoopovereenkomst.

Wethouder Jeroen Hatenboer is al sinds 2006 bezig met het 'hoofdpijndossier Hornbach', eerst als raadslid, nu als bestuurder voor Ruimtelijke Ordening. "Bij mij nadert deze situatie de grens van redelijkheid en billijkheid. Dit gaat over concurrentie, en nergens anders om. Dat heeft de gemeente onderhand al een ton aan mensuren en een halve ton aan aanvullende onderzoeken gekost."

Recht
Natuurlijk is het 't goed recht van Praxis en Gamma om vraagtekens te zetten bij de beoogde vestiging van een gevreesde concurrent. "Maar als gemeente mogen wij niet economisch sturen. Onze taak is ervoor te zorgen dat het procedureel allemaal klopt", stelt Hatenboer.
Op 21 november staat Hornbach voor de zoveelste keer op de agenda van de stadsdeelcommissie en zullen negen zienswijzen worden behandeld.

Hamerstuk
Mochten de partijen definitief akkoord gaan met de komst van Hornbach, dan kan de wijziging van het bestemmingsplan op 11 december in de gemeenteraad een hamerstuk zijn. Tegen de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan is nog één, gekoppelde beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. De gemeente gaat ervan uit dat ook van die mogelijkheid, uit het oogpunt van tijdwinst, door Praxis en andere ondernemingen gebruik zal worden gemaakt. Op z'n vroegst kan Hornbach dan eind 2019 in Enschede aan de slag. En daarmee zou opnieuw een entree van de stad voorgoed een ander uiterlijk hebben.

Aanpassingen in verkeersplan
Het definitieve verkeersplan ligt er nu, met de goedkeuring van Rijkswaterstaat. Er is in elk geval rekening gehouden met de zienswijze van omwonenden die nog meer verkeersdrukte op de Kuipersdijk vrezen. De aanvankelijke ontsluiting op de Kuipersdijk is gewijzigd. "De noordelijke verkeersontsluiting voor het distributieverkeer en het personeel vanaf het terrein van Hornbach naar de Kuipersdijk is in het plan aangepast. Eerst mochten ze naar rechts én naar links uitrijden. Nu mag dat alleen nog maar naar rechts, richting het zuiden", vertelt projectleider Koen van Ekeris van de gemeente.

Ontsluitingsweg
Op de Zuiderval zullen busbanen worden verlegd, en zal het verkeer van alle kanten het terrein op en af kunnen rijden. Voor een soepele verkeersstroom worden de afrit van de N35 en de Zuiderval tegenover Hornbach verbreed. Ook de visie van GroenLinks-raadslid Robin Wessels is gehonoreerd in het nieuwe verkeersplan. "De kruising van fietspaden ter hoogte van de parkeerplaats van Hornbach wordt wat verplaatst naar het oosten. Zo wordt het zicht vanuit de auto op de fietsers sterk verbeterd." Het doorgaande fietspad tussen Kuipersdijk en Kotmanpark wordt afgebogen.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en TV Enschede FM. - Foto: Lars Smook

Deel deze pagina: