Live Live

Hoezo heeft Enschede de hoogste woonlasten?

Gepubliceerd: Zaterdag 12 januari 2019 16:03

Hoezo heeft Enschede de hoogste woonlasten?

‘Enschede heeft hoogste woonlasten van Nederland’, was de teneur van de berichten die deze week in verschillende media verschenen. Hoe zit dat?

Om te beginnen: het klopt niet. Enschede heeft niet de hoogste woonlasten van Nederland. Het Coelo, een aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden onderzoeksinstituut, publiceerde cijfers over gemeentelijke woonlasten in de 37 grootste gemeenten van Nederland. De cijfers van de rest van Nederland volgen later dit jaar. En dan zal blijken dat bijvoorbeeld Bloemendaal de hoogste gemeentelijke lasten heeft. Dat was in 2018 namelijk het geval: 1.234 euro per jaar, terwijl de lasten voor Enschede dit jaar op 854 euro uitkomen.

Alleenwonend
Oké, Enschede heeft dus van de 37 grote gemeenten de hoogste woonlasten. Of nee, ook dat klopt niet. Althans, wanneer je alleenwonend bent. Want dan zijn je woonlasten lager. Ook in Enschede. En of Enschede dan desondanks het hoogst scoort in het ranglijstje, staat niet in het Coelo-rapport.

Maar goed, dan heeft Enschede dus de hoogste woonlasten van Nederland, althans van de 37 grote gemeenten en wanneer je een meerpersoonshuishouden bent. Eh… Nou nee. Want als je huurder bent, dan komt de berekening ook weer anders uit. Dan is Zaanstad de duurste gemeente, met Enschede op de tweede plaats.

Dus kunnen we nu wel met zekerheid zeggen dat Enschede de hoogste gemeentelijke woonlasten heeft van Nederland, althans van de 37 onderzochte gemeenten, voor meerpersoonshuishoudens, met een eigen woning? Nou… voorlopig wel. Alleen kun je vooral met zekerheid zeggen dat het bedrag van 854 euro nog niet klopt.

Actueel
Dat komt zo: het Coelo moet werken met beschikbare informatie, en die is lang niet altijd actueel. „Voor de berekening van de hoogte van de onroerende zaakbelasting maken we gebruik van prognoses. De echte cijfers krijgen we in de loop van het jaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek”, zegt Corine Hoeben van het Coelo. „Voor de cijfers voor de afvalstoffenheffing nemen we gemiddelden van het afvalaanbod. Maar de meest actuele afvalcijfers van het CBS zijn twee jaar oud.”

Het Coelo past daarom de cijfers in de loop van het jaar aan. Het kan dus zomaar zijn dat niet Enschede ‘de hoogste woonlasten heeft’, maar Delft. Dat staat op nummer 2, met 850 euro. Dat wil zeggen: voor een meerpersoonshuishouden met een eigen woning, van de 37 onderzochte gemeenten.

Top 10
Interessanter is daarom te kijken naar de procentuele stijging ten opzichte van vorig jaar. Daarmee zit Enschede nog net in de top 10, met 5 procent. De gemiddelde stijging bij de onderzochte gemeenten was 4,3 procent.

Om Enschede op basis van deze cijfers ‘winnaar woonlasten’ te noemen, gaat derhalve te ver. In 2018 stond de stad op plek 117. Dat laat onverlet dat Enschede op veel fronten minder goed scoort in déze rapportage dan vergelijkbare gemeenten. De stad legt relatief gezien hoge belastingen op.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Pixabay

Deel deze pagina: